Året der gik i Insero 2014

Året der gik i Insero

Insero har i 2014 forfulgt en ambitiøs vækststrategi. Markante investeringer i udviklingsprojekter og virksomheder viser resultater – både lokalt og internationalt. For Insero selskaberne er omsætningen steget væsentligt og forventningen er, at det vil fortsætte.

 

Vækst i koncernen

Siden 2008 da fonden Insero Horsens blev etableret er der sket rigtig meget i Insero – og i lokalområdet. Insero har investeret i fem datterselskaber, tre udviklingsmiljøer og ni vækstvirksomheder, som alle er forankret i området omkring Horsens, Hedensted, Vejle og Juelsminde og tilbyder innovative services inden for energi og kommunikationsteknologi.

 

Inseros overordnede formål er at skabe vækst og udvikling i lokalområdet, og med de mange investeringer fonden har foretaget er der både skabt nye arbejdspladser, ny viden og muligheder for det eksisterende erhvervsliv.

 

”Vi har erfaret, at væksten ikke kommer af sig selv – nogen må gå foran. Derfor har vi opbygget en vidensvirksomhed med fem Insero selskaber som gennem nye løsninger, teknologier og kunder kan skabe både arbejdspladser, ny viden og internationale samarbejder til lokalområdet,” forklarer formand Ulrik Kragh. Han understreger, at fondens resultater er skabt på baggrund af en katalytisk tilgang til udvikling, hvor Insero proaktivt har sat nye initiativer og investeringer i gang, bl.a. de fem datterselskaber.

 

Omsætningen i de fem datterselskaber: Insero Energy, Insero E-Mobility, Insero Software, Insero Business samt Insero Science Academy er steget markant i 2013 – til 46 mio. kr. Forretningen er baseret på en kombination af kommercielle kundeopgaver samt forsknings- og udviklingsprojekter.

 

Årets samlede resultat i Insero blev – som forventet - minus 36,9 mio. kroner.

 

”Resultatet er acceptabelt. Vi er i gang med at bygge et vækstlokomotiv – og det tager tid og koster penge. Insero selskaberne har fået rigtig godt gang i omsætningen og det arbejde skal intensiveres i 2015. Vi følger vores strategi og vi forventer sorte tal på bundlinjen for vores datterselskaber i 2016,” forklarer Ulrik Kragh.


Milepæle i 2014

Insero har i 2014 gennemført en investering i iværksættervirksomheden RushFiles, som tilbyder et cloud-baseret fildelingssystem. Derudover har Insero skudt yderligere kapital i 13 selskaber, som fonden tidligere har investeret i. I alt løber investeringerne op i 41,3 mio. kr.

 

Året 2015 er desuden startet med to markante milepæle: Først opkøb af Horsens virksomheden Tagarno og efterfølgende salg af iværksættervirksomheden Miitors. Miitors gav en god fortjeneste til Insero.

 

En anden stor milepæl i 2014 har været lanceringen af Insero Live Lab – et udviklingsprojekt, hvor 20 familier i Stenderup tester nye energiteknologier.

 

”Insero Live Lab har det første år vist store resultater. Gennem nye energiteknologier kan vi spare enorme mængder CO2 – og i Insero kan vi gøre det intelligent, således at brugerne fastholder god komfort. I Live Lab har virksomheder mulighed for at teste nye teknologier af – inden de kommer i markedet. Det vil der udspringe nye forretninger ud af – og flere er allerede på vej,” fortæller Ulrik Kragh.

 

Insero er medejer i tre udviklingsmiljøer: Green Tech Center i Vejle, Vitus Bering Innovation Park i Horsens og Dansk Produktions Univers i Hedensted. Green Tech Center åbnede officielt i 2014.

 

2014 har budt på investeringer i 6 forsknings- og udviklingsprojekter til en samlet værdi af 1,7 mio. kr., herunder bl.a. i et Ph.d. projekt energipæle sammen med VIA University College.

 

Inden for sport, kultur og uddannelse har fonden bevilget 51 projekter for i alt 7,6 mio. kr. Projekterne spreder sig lige fra sponsorater til talentfulde sportsudøvere til nye teknologier og innovative tiltag på områdets skoler.

 

”Vi arbejder benhårdt på at geare vores kapital – og få andre til at investere med i vores projekter. På den måde bliver vores investeringer mere værd for lokalområdet. I 2014 er det lykkedes os at opnå ekstern finansiering for knap 14 mio. kr. i kapital udefra til projekter i området,” forklarer Ulrik Kragh.

 

Repræsentantskabsmøde
Fonden Insero Horsens afholdte 23. april det årlige repræsentantskabsmøde. Her blev Inseros regnskab godkendt. På repræsentantskabsmødet blev bestyrelsen desuden genvalgt.

Læs mere i fondens årsprofil og rapport, som findes her. I årsprofilen ses en oversigt over alle Inseros investeringer i 2014.