Året der gik i Insero

Året der gik i Insero

Insero har i 2013 forfulgt en ambitiøs vækststrategi. Markante investeringer i udviklingsprojekter og virksomheder viser resultater både lokalt og internationalt. For Insero selskaberne er omsætningen steget væsentligt og forventningen er, at det vil fortsætte. 

Vækst i koncernen
Siden 2008 da fonden Insero Horsens blev etableret er der sket rigtig meget i Insero og i lokalområdet. Insero har investeret i fem datterselskaber, tre udviklingsmiljøer og ni iværksættervirksomheder, som alle er forankret i området omkring Horsens, Hedensted, Vejle og Juelsminde og tilbyder innovative services inden for energi og kommunikationsteknologi. 

Inseros overordnede formål er at skabe vækst og udvikling i lokalområdet, og med de mange investeringer fonden har foretaget er der både skabt nye arbejdspladser, ny viden og muligheder for det eksisterende erhvervsliv. 

"Vi har erfaret, at væksten ikke kommer af sig selv nogen må gå foran. Derfor har vi opbygget en vidensvirksomhed med fem datterselskaber som gennem nye løsninger og projekter kan skabe både arbejdspladser, ny viden og internationale samarbejder til lokalområdet", forklarer formand Ulrik Kragh. Han understreger, at fondens resultater er skabt på baggrund af en katalytisk tilgang til udvikling, hvor Insero proaktivt har sat nye initiativer og investeringer i gang, bl.a. de fem datterselskaber Insero Energy, Insero E-Mobility, Insero Software, Insero Business samt Insero Science Academy.   

Omsætningen i koncernen er steget markant i 2013 med 97 % til 40 mio. kr. Forretningen er baseret på en kombination af forsknings- og udviklingsprojekter samt kommercielle kundeopgaver. 

Årets samlede resultat i Insero blev negativt og landede på 39 mio. kroner. Et resultat der var bedre end forventet og bedre end budgetteret. Det forklarer Ulrik Kragh:

"Den altovervejende årsag til resultatet, er det manglende udbytte af vores DONG aktier. Når det er sagt, er vi i gang med at forfølge en vækststrategi, hvor vi bygger en vidensvirksomhed op og det tager tid og koster penge. Vi følger planen frem mod 2015 og vi forventer sorte tal på bundlinjen for vores datterselskaber i 2016."

Milepæle i 2013
Insero har i 2013 gennemført to investeringer i henholdsvis iværksættervirksomheden Brainreader, som har udviklet en støtteteknologi til tidlig diagnose af Alzheimers, samt i datterselskabet, Insero Science Academy, som tilbyder rådgivning og uddannelse inden for energi, innovation, entreprenørskab og teknik-naturvidenskab. Derudover har Insero skudt yderligere kapital i syv selskaber, som fonden tidligere har investeret i. I alt løber investeringerne op i 45,1 mio. kr. 

En anden stor milepæl i 2013 har været etableringen af Insero Live Lab et udviklingsprojekt, hvor 20 familier i Stenderup tester nye energiteknologier. 

"Insero Live Lab er et stort skridt i vores satsning på at gøre lokalområdet til et levende laboratorium, hvor virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan teste nye teknologier af på lokale familier og i udviklingsmiljøer som Green Tech Center. Vi kan mærke en opbakning til projektet, og vi kan se, at projektet tiltrækker forretning og viden til lokalområdet", fortæller Ulrik Kragh.

Insero er medejer i tre udviklingsmiljøer: Green Tech Center i Vejle, Vitus Bering Innovation Park i Horsens og Dansk Produktions Univers i Hedensted. Sidstnævnte er startet så småt op i 2013 og ventes helt oppe at køre i løbet af 2014. 

2013 har budt på investeringer i 13 forsknings- og udviklingsprojekter til en samlet værdi af 7,6 mio. kr., herunder bl.a. i et projekt som skal undersøge en elektrificering af Endelave færgen, samt et nyt initiativ inden for energirenovering. 

Inden for sport, kultur og uddannelse har fonden bevilget 57 projekter for i alt 7,7 mio. kr. Projekterne spreder sig lige fra LEGO Mindstorms til lokale skoler, konferencer, en Summer Science Camp, talentudvikling, til en større indsats for at understøtte iværksætteri i uddannelsen. 

"Vi arbejder benhårdt på at geare vores kapital og tiltrække andre investorer til vores projekter. På den måde bliver vores investeringer mere værd for lokalområdet. I 2013 er det lykkedes os at tiltrække 49,3 mio. kr. i kapital udefra til projekter i området", forklarer Ulrik Kragh.    Repræsentantskabsmøde 
Fonden Insero Horsens afholdte 23. april det årlige repræsentantskabsmøde. Her blev Inseros regnskab godkendt. På repræsentantskabsmødet var der desuden valg til bestyrelsen. Her blev bestyrelsesmedlem Ann Fynbo og bestyrelsesmedlem Jørgen Brønd genvalgt. Derudover blev Ole Kramer valgt ind i bestyrelsen igen. Ulrik Kragh og Peter Sven Sørensen fortsætter som hhv. formand og næstformand.  

På dagsordenen på repræsentantskabsmødet var desuden et punkt omkring eksklusion af repræsentantskabsmedlem Gert Fruelund. Her stemte repræsentantskabet for en eksklusion.