Årets resultat

Årets resultat

Insero Horsens har i 2011 formået at vækste og skabe udvikling samtidig med at årets resultat er positivt. Fonden har desuden skiftet navn fra Energi Horsens til Insero Horsens.

 

Massiv stigning i projekter
Insero Horsens har i 2011 gennemført 9 erhvervsinvesteringer. Heraf er to i nye klyngeselskaber inden for energi og IT, mens de andre har været i nye iværksættere samt opfølgninger på tidligere investeringer. I alt løber erhvervsinvesteringerne op i 38 mio. kr. Insero Horsens er i dag derfor nu vokset til en koncern med 11 virksomheder i porteføljen samt ejerandel i Vitus

 

Bering Innovation Park.
2011 har desuden budt på investeringer i 5 erhvervs-, forsknings- og udviklingsprojekter, herunder bl.a. i to Ph.d. projekter og et jordvarmeprojekt. I alt er der investeret for 5 mio. kr.
Inden for sport, kultur og uddannelse har Insero Horsens gennemført 70 projekter for i alt 9 mio. kr. Projekterne spreder sig lige fra en udvidelse af fondens mobile laboratorier fra en til tre, til en aktivitetsplads i Glud, mountainbikecykler til Hedensted Cykelklub, LEGO udstyr til skoler osv. 

For at skabe endnu mere udvikling og vækst har fonden i 2011 intensiveret indsatsen inden for fundraising. Målet er, at tiltrække kapital fra de nationale og internationale udviklingspuljer og andre investorer til området. For at styrke denne indsats har fonden etableret datterselskabet Insero Business Services. I 2011 lykkedes det i alt fonden at tiltrække 12,3 mio. kr. i kapital udefra til området.

 

Til årets investeringer siger formand Ulrik Kragh:
"Vi har i 2011 haft et fantastisk år, hvor vi har gennemført nogle meget store erhvervsinvesteringer som de kommende år vil styrke vores koncern væsentligt i arbejdet mod vores vision om at skabe Danmarks stærkeste kompetencecenter inden for energi og kommunikationsteknologi. Derudover har vi bidraget til at gøre lokalområdet attraktivt at bosætte sig i ved at bevilge 70 projekter inden for sport, kultur og uddannelse", siger Ulrik Kragh, formand i Insero Horsens.

 

Regnskab viser overskud og massiv vækst
Regnskabet for 2011 viser et resultat på 28 mio. kr.
Vi er lykkedes med at skabe overskud i en periode, hvor vi har investeret massivt i at skabe vækst. Det er vi meget tilfredse med, siger Ulrik Kragh. Fonden har en egenkapital på 736 mio. kr., hvoraf en stor del er sat i DONG aktier. Fonden ejer 2,56 % af DONG.


Repræsentantskabsmøde
Fonden afholdte 25. april det årlige repræsentantskabsmøde. Her blev fondens regnskab godkendt. Samtidig vedtog repræsentantskabet endeligt, at fonden skifter navn fra Energi Horsens til Insero Horsens. Dermed opnår fonden en klar sammenhæng til de selskaber som fonden har etableret de sidste år, såsom klyngeselskabet Insero E-Mobility som arbejder med elbiler og Insero Business Services som arbejder med fundraising.

 

Insero betyder at så, at pode. Og det er netop det vi gerne vil i området: så nogle frø som vokser sig store og skaber udvikling. Horsens viser vores geografiske forankring og historie. Derfor er vi meget glade for vores nye navn, fortæller formand Ulrik Kragh.
På repræsentantskabsmødet var der desuden valg til bestyrelsen. Her blev bestyrelsesmedlem Ole Kramer genvalgt og Jørgen Brønd, Cand.agro og Povl Thomsen, pensioneret miljøchef valgt ind. Ulrik Kragh og Peter Sven Sørensen fortsætter som hhv. formand og næstformand.