AC-Sun introducerer revolutionerende aircondition teknologi, der sparer 90 % energi

AC-Sun introducerer revolutionerende aircondition teknologi, der sparer 90 % energi

Den danske iværksættervirksomhed AC-Sun udstiller på AHR Expo i Dallas, USA en ny og revolutionerende teknologi, der omdanner solvarme til aircondition med et minimalt forbrug af elektrisk strøm, hvilket resulterer i en energibesparelse på 90 %.

Dallas, 29. januar 2013.
Klimaforandringer har præsenteret os for en række udfordringer - men også for lidt af et dilemma. I løbet af det sidste århundrede, er store mængder af kuldioxid og andre drivhusgasser blevet udledt i atmosfæren, hvilket har fået de globale temperaturer til at stige - og klimaanlæg er blandt de største syndere. Men på grund af de stigende temperaturer, med hyppige og alvorlige hedebølger, har vi fået et øget behov for at holde os kølige.

 

AC-Sun introducerer en genial teknologi, som formår at bryde denne onde cirkel. Ved at udvikle et aircondition anlæg, som drives af solopvarmet vand, vand opvarmet af overskudenergi eller fjernvarmevand, er det muligt at omdanne solvarme til kølig luft med et minimalt forbrug af elektrisk strøm.

 

"Med en kombination af lavtryksturbiner og anvendelsen af vand som kølemiddel, er denne patenterede teknologi i stand til at skabe effektiv nedkøling ved hjælp af solvarme", forklarer Nils Olsen, administrerende direktør i AC-Sun
Ingen kemiske kølemidler

 

Systemet fra AC-Sun består af to separate kredsløb. I princippet er det drivende kredsløb det samme som på et kraftværk. Varme skaber damp, som driver en turbine, men her er temperaturer og tryk lavere. Eftersom kredsløbene opererer under vakuum, kan dampen genereres ved lave temperaturer. Kølekredsløbet er en simpel køleproces, der svarer til den i et køleskab, bortset fra at kølemidlet her er vand. For at få vand til at virke som kølemiddel, er trykket også meget lav i kølekredsløbet.

 

Kernen i AC-Suns teknologi er drevet af højeffektive turbiner. Turbinerne drives af damp, som genereres via enten termiske solfangere, fjernvarme, spildvarme fra en stor motor eller spildvarme fra en industriel proces. Som toppen af kransekagen, er vand det eneste kølemiddel, der anvendes i systemet.
Ifølge FORCE Instituttet, vil AC-Suns teknologi reducere CO2-udledningen med 86 % i forhold til et gennemsnitligt traditionelt aircondition anlæg.

 

Fordelene ved teknologien kan opsummeres i seks punkter:
90 % af energien, som bruges til at køle med, kommer fra gratis varmt vand, f.eks. fra en solfanger, fra kølevand fra maskiner eller fra fjernvarmevand.

Elforbruget er kun 10 % af, hvad et traditionelt aircondition anlæg bruger.

Der anvendes ingen kemiske og miljøfjendtlige kølemidler så som CFC og HCFC kun vand.
CO2-udledningen er 86 % mindre sammenlignet med traditionel aircondition teknologi.
Den overskudsvarme fra processen, som ikke genanvendes i anlægget, kan bruges til andre formål f.eks. opvarmning af brugsvand.
Prisen for et anlæg vil kun være meget lidt højere end for et traditionelt anlæg.

 

Om AC-Sun
AC-Sun blev grundlagt i 2005 og er en dansk iværksættervirksomhed, som fokuserer på at udvikle et aircondition anlæg, der er drevet af solvarme. Teknologien, som omdanner solvarme til kølig luft med et minimalt forbrug af elektrisk strøm, er allerede patenteret - eller er patentanmeldt - i mere end 30 lande. Man kan læse mere om teknologien på www.ac-sun.com.
AC-Sun er i øjeblikket på udkig efter tekniske samarbejdspartnere, som ønsker at kommercialisere denne patenterede teknologi og dermed bringe den fra prototype til færdigt produkt.
AC-Sun er finansieret af Insero Horsens og Østjysk Innovation.