Bevillinger fra Foreningen Energi Horsens

Bevillinger fra Foreningen Energi Horsens

Især skolebørn får glæde af de første bevillinger fra Foreningen Energi Horsens fondslignende midler.

 

Foreningen har netop bevilliget støtte til bl.a. fire lokale projekter med børn og unge som målgruppe. Heriblandt As Friskole ved Juelsminde, som mangler penge til indkøb af mobilt laboratorieudstyr, så elever i natur/teknik-timerne kan cykle ud i landskabet og studere dyr, planter og vandkvalitet. Og Højvangsskolen, der ønsker sig en avanceret vejrstation, så eleverne kan behandle data om vejr og vind digitalt.

 

"I betragtning af, at vi er en nystiftet foreningen, er vi positivt overraskede over, at så mange allerede har henvendt sig til os. Det lover godt for fremtiden", siger Foreningen Energi Horsens' administrerende direktør, Mogens Vig Pedersen.

 

I alt har foreningen modtaget over 50 ansøgninger om penge til vidt forskellige projekter og ideer. Nogle får helt eller delvist bevilliget det søgte beløb, og andre er stadig til vurdering i foreningen.

 

 

"Vi har modtaget ansøgninger om bl.a. risikovillig startkapital fra iværksættere og virksomheder til nogle meget spændende energi- og miljøprojekter. Men inden vi beslutter os, vurderer vi forretningsideen og perspektiverne grundigt, og det kræver både tid og yderligere dialog med ansøgerne", siger Mogens Vig Pedersen, der forventer at kunne give erhvervsprojekterne svar inden årsskiftet.

 

Størsteparten af de første ansøgninger til foreningen har fået et afslag, men det skal ikke afskrække potentielle ansøgere fra at henvende sig til foreningen.

 

"Alle modtagne ansøgninger omhandler gode og spændende projekter, som vi gerne havde støttet. Men som forening har vi en formålsparagraf, som vi må følge. Derfor gennemgår vi alle ansøgninger nøje, og vælger kun de projekter, som matcher foreningens formål", forklarer Mogens Vig Pedersen.

 

Alle kan søge Foreningen Energi Horsens, som løbende behandler alle indkomne ansøgninger.