Bilister og blinde udvikler fremtidens lyd til eldrevne køretøjer

Bilister og blinde udvikler fremtidens lyd til eldrevne køretøjer

Innovationsvirksomheden ECTunes, som Insero har investeret i, har sammen med Designskolen Kolding gennemført projekt Safe N Sound under etrans-initiativet. Her har bilister og de mest udsatte trafikanter, nemlig de blinde, haft en central rolle i udviklingen af fremtidens lyde til eldrevne køretøjer. Erfaringerne viser, at brugerne er meget konservative i deres valg, og at de foretrækker lyde, som de allerede kender.

 


Hvordan gør vi fremtidens eldrevne transportmidler mere sikre?

Det er et er i dag en velkendt udfordring, at lydløsheden i elbilerne udgør et sikkerhedsmæssigt problem i byerne. Bløde trafikanter såsom cyklister og fodgængere hører simpelthen ikke de eldrevne køretøjer komme kørende. Så selv om lydløsheden gør kørslen mere behagelig, afstressende og mindsker støjniveauet generelt, så kan den også være en barriere i forhold til accepten af de mere miljøvenlige elbiler.

 

Bl.a. derfor arbejder innovationsvirksomheden ECTunes med udvikling af lydsystemer til eldrevne køretøjer. Virksomheden har netop og i samarbejde med Designskolen Kolding inddraget brugere herunder blinde fodgængere - udi at teste og videreudvikle de lyde, som fremover skal gøre eldrevne køretøjer mere sikre.

 

Den ideelle løsning er nemlig ikke et lydsystem, der støjer i samme grad som nutidens benzindrevne køretøjer. Derimod skal fremtidens lydsystemer fungere intelligent (være retnings- og accelerationsbestemte), ligesom systemer og lyde skal designes i overensstemmelse med brugernes behov og forventninger.

 

Velkendte lyde fungerer bedst

Erfaringen fra projektet viser, at brugerne er meget konservative i deres valg. De foretrækker lyde, de allerede kender, eller noget, der ligner. 

 

"Fremtidens biler kan lyde som hvad som helst, lyd og identitet kan mere eller mindre skilles ad, og der kan skabes nye kombinationer, der vil give helt nye oplevelser. Design kan her være med til at skabe vores verden. Det er en af erfaringerne fra etrans arbejde med lyde til elbiler", siger Mette Mikkelsen, projektleder i etrans.

 

Hos Kolding Designskole glæder man sig over, at projektets resultater kan bidrage til en kommerciel succes.
"Udfordringen er at finde en intelligent løsning på paradokset imellem lydløsheden og sikkerheden. Med etrans Safe N Sound-projektet har vi nået spændende resultater og via brugerundersøgelser og prototyper fundet frem til lyde, der udelukkende er aktiveret ved lave og farlige hastigheder", siger Mette Mikkelsen, projektleder i etrans.

 

Lyde til det globale elbil-marked
« Med resultaterne fra projektet har vi fået vigtige input til videreudvikling af virksomhedens lydkerne, og det bruges nu i introduktionen af lyd til verdens elbilmarked », fortæller Thomas Gadegaard, salgs- og marketingchef i ECTunes.          

 

ECTunes har solgt det første retnings- og accelerationsbestemte lydsystem til gaffeltruckmarkedet, hvor det har skabt større sikkerhed omkring de næsten lydløse eltrucks i produktions- og lagerhaller.

 

I den kommende tid tester ECTunes et videreudviklet system blandt 15 danske og tyske virksomheder, og næste skridt bliver at sælge systemerne på det globale bil-marked.

 

Vi glæder os til at være med til at løse problemet inden for sikkerhed i eldrevne køretøjer og forventer at have et færdigt produkt på markedet i løbet af 2012 », fortæller Thomas Gadegaard.

 

Lande som Japan og USA er allerede igang med at indføre et lovkrav om lyd på eldrevne køretøjer.
Download rapporten og hør lydene på ectunes.com og etrans.dk.

 

Fakta om projekt Safe N Sound:
1. Den kvalitative brugerundersøgelse blev gennemført med to teams bestående af hver 6-7 personer i hvert team.
2. Deltagerne blev udvalgt, så der var en spredning imellem køn og alderstrin (imellem 22 og 65 år).
3. Testen blev også gennemført med seks blinde personer i alereden 32-87 år. De blinde personer blev udvalgt, fordi de i denne sammenhæng udgør en særlig værdifuld målgruppe, som bør tages i betragtning i forhold til udviklingen og sammensætningen af lyd til eldrevne køretøjer
Fakta om ECTUNES ApS:
1. ECTUNES udvikler og producerer innovative lyd-systemer, som kan integreres med både elektriske og hybride køretøjer såsom biler, motorcykler, scootere og eldrevne trucks.
2. ECTUNES kommer fra Danmark og har kontorer i København og i Vitus Bering Innovation Park i Horsens.
3. ECTUNES bygger på en vision om at gøre den næste generation af eldrevne køretøjer mere sikre og højne køreoplevelsen.
4. ECTUNES bygger på ekspertviden og kompetencer inden for akustiske lydsystemer og den nyeste teknologi inden for el- og hybridkøretøjer.
5. Insero Horsens, det tidligere Energi Horsens Fonden, har investeret i ECTunes.
6. Systemerne fra ECTUNES er intelligente, således at de følger køretøjets hastighed, acceleration, retning og situation.
7. ECTUNES sælger pt. demomodeller. Kommercielle produkter er klar i nærmeste fremtid.
8. ECTUNES samarbejder med ledende producenter inden for bilindustrien og er repræsenteret via partnere i Europa, USA og Asien.