Ejendomsmægler og energikonsulent vurderer Insero Live Lab

Ejendomsmægler og energikonsulent vurderer Insero Live Lab

I forbindelse med udarbejdelsen af energirapporterne for alle husene i Insero Live Lab, satte Insero energikonsulenten og en ejendomsmægler stævne.

Her bad vi dem give deres professionelle vurdering af energimærkningens betydning. Desuden gav vi dem en konkret opgave i fht. et af de deltagende huse, hvor de blev bedt om at se på energimærkningen før og nu samt give et kvalificeret bud på, hvad de nye installationer kunne have af betydning for boligens værdi. Hør hvad de havde at sige i videoen herunder.

De endelige endelige energirapporter for de enkelte huse vil være klar i løbet af juli måned, hvor deltagerne får dem tilsendt direkte. Mere information herom følger på Insero Live Labs Facebook-side.