En dynamisk erhvervsudvikling - forudsætter øget samspil mellem uddannelse og erhverv

En dynamisk erhvervsudvikling - forudsætter øget samspil mellem uddannelse og erhverv

Horsens - Hedensted - Vejle området står over for en række erhvervsmæssige udfordringer, der blandt andet skyldes omstillingen til videnøkonomien og som forstærkes under den nuværende økonomiske krise. Det er fortsat de traditionelle erhverv med et relativt lavt uddannelsesniveau, der dominerer erhvervslivet i området. Globaliseringen og krisen medfører, at antallet af arbejdspladser i disse erhverv går kraftigt tilbage og samtidig skabes der kun få nye videnbaserede job i det lokale erhvervsliv.

 

Selvom uddannelsesniveauet generelt er stigende i lokalområdet, så er området fortsat kendetegnet ved et lavere uddannelsesniveau end i sammenlignelige områder i landet. De videregående uddannelser på VIA University College er ikke specielt rettet mod det lokale erhvervsliv, men rettet mod det globale arbejdsmarked generelt. Sådan bør det også fortsat være når der er tale om videregående uddannelser, der skal kunne tiltrække dygtige studerende fra hele landet og fra udlandet.

 

Men derfor kan der alligevel godt skabes en bedre synergi mellem udvikling og kompetencebehov i det lokale erhvervsliv og de udviklings- og uddannelsesaktiviteter, der finder sted på VIA. Det er den synergi Foreningen Energi Horsens ønsker at bidrage til inden for vores fokusområder - energi, kommunikation og teknikken hertil. Kan vores investeringer i lokalområdet oven i købet medvirke til, at der både skabes flere videnarbejdspladser og at der på sigt etableres et erhvervsrettet forskningsmiljø, har vi gjort en væsentlig forskel.

 

Et sådant miljø etableres ikke "over night" ligesom at vores midler langt fra gør det alene. Det kræver en fælles indsats af det lokale erhvervsliv og uddannelsesmiljø. Vi kan i langt de fleste situationer blot være katalysator. Miljøet må udspringe af det faglige miljø, der allerede findes. Derfor har vi netop igangsat en proces, hvor de potentielle udviklingsområder kortlægges.

 

Vi har foreløbig vurderet, at fagområderne omkring geoteknik, både uddannelsesmæssigt og erhvervsmæssigt har en sådan styrkeposition, at det kan udvikle sig til et egentligt forsknings- og udviklingsmiljø lokalt - men med globale perspektiver. Geoteknikområdet på bygningsingeniøruddannelsen har en næsten 100-årig historie og er anerkendt i hele branchen. Fagområdet tiltrækker i dag studerende fra det meste af Europa. Flere rådgivende ingeniørfirmaer og entreprenører i lokalområdet beskæftiger sig ligeledes med området, ligesom Region Midt har placeret sin afdeling for jord og råstoffer i Horsens. Hertil kommer Franck Geoteknik AS, der er den største uafhængige specialvirksomhed i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med geotekniske opgaver og boreteknik i jorden.

 

Da undergrunden i energimæssig sammenhæng er interessant (ex. geotermisk energi, jordvarme, CO2 lagring, olie-gas efterforskning mv.) har vi valgt at investere i det første egentlige forsknings- og udviklingsprojekt i samarbejde med VIA og flere af ovennævnte virksomheder.
Vi ser frem til sammen med det lokale erhvervsliv og uddannelsesmiljø at identificere flere lignende indsatsområder, hvor vi sammen kan skabe en mere dynamisk erhvervsudvikling i lokalområdet.