Energi Horsens analyserer områdets udviklingspotentiale

Energi Horsens analyserer områdets udviklingspotentiale

Foreningen Energi Horsens sender i disse dage spørgeskemaer ud til områdets virksomheder, som en del af en større erhvervsanalyse. Målet er, at spotte fremtidens udviklingspotentiale - og dermed også de forskningsområder, som Energi Horsens vil satse på.

 

Energi Horsens har til formål at udvikle området omkring Horsens-Hedensted og Vejle. Det gør foreningen primært ved at investere i virksomheder, uddannelser og projekter inden for innovation, energi og kommunikationsteknologi. Nu rettes blikket så mod mulighederne inden for samspillet mellem forskning og erhvervsliv i området. Et øget samspil kan nemlig være vejen til vækst i området.

 

"Vi investerer i innovative virksomheder og projekter som kommer til os med en god ide. Derudover igangsætter vi større satsninger og udviklingsprojekter inden for innovation, energi og kommunikationsteknologi, hvor vi i kan se et potentiale i samspillet mellem forskning og erhverv. Og for at kende potentialet, undersøger vi nu de kompetencer og muligheder vi har her i området," fortæller administrerende direktør i Energi Horsens, Mogens Vig Pedersen.

 

Erhvervsanalyse
Derfor har Energi Horsens netop iværksat en større erhvervsanalyse for at få større indsigt i Horsens, Hedensted og Vejle området. Analysen skal kortlægge erhvervslivet, uddannelse og forskning. Hvor går det godt? Hvordan er erhvervslivet sammensat? Og hvordan arbejder erhvervsliv og forskning sammen på tværs. Målet er, at spotte forsknings- og forretningsområder med potentiale for udvikling - i samspil.

 

"Energi Horsens har allerede en større satsning på elbilområdet. Her har vi både kortlagt muligheder, startet projekter og investeringer. Vi ser også potentiale i udvikling inden for geotek-nik og vi har investeret i boreudstyr til jordvarmeboringer og forskning på VIA. Erhvervsanalysen skal vise flere nye satsninger, hvor samspillet mellem erhvervsliv og forskning kan øges og skabe vækst," siger Mogens Vig Pedersen. Også Vitus Bering Innovation Park er et led i denne strategi. Her kommer erhvervsliv og forskning til at bo dør om dør.

 

Fokus på energi og kommunikationsteknologi
I disse dage bliver der derfor sendt elektroniske spørgeskemaer ud til virksomheder som arbejder inden for energi og kommunikationsteknologi, som er Energi Horsens to fokusområder.

 

"Vi håber, at det lokale erhvervsliv vil deltage i fælles forsknings- og udviklingsprojekter. Det kræver her i første omgang, at så mange som muligt svarer på spørgeskemaerne, som er centrale for vores viden - og dermed vores fremtidige investeringer," siger Mogens Vig Pedersen.

 

Første del af erhvervsanalysen indeholder udover spørgeskemaanalysen forskellige andre analyser af området. Til sammen skal disse analyser pege på potentielle udviklingsområder. I anden del afholder Energi Horsens så særskilte workshops for de udpegede områder. Disse workshops skal komme et spadestik dybere i forhold til potentiale, vilje og kompetencer.

 

Resultaterne fra analyserne og workshoppene præsenteres d. 2. december til en konference.