Energi Horsens Fonden øremærker 50 mio. kr. til udvikling af erhvervslivet

Energi Horsens Fonden øremærker 50 mio. kr. til udvikling af erhvervslivet

Energi Horsens Fonden har afsat 50 mio. kr. til investeringer, som hen over de næste tre år skal koble erhvervslivet med yderligere viden. Målet er at sikre vækst og udvikling i virksomhederne.

 

Fornyelse og udvikling af erhvervsvirksomheder står højt på Energi Horsens Fondens liste over strategiske indsatsområder. Derfor investerer fonden nu målrettet i at bygge mere viden ind i lokalområdets virksomheder bl.a. ved at tilbyde hjælp til at finde det rette match imellem virksomheder og forskningsinstitutioner.

 

Ud over de 50 mio. kr., som Energi Horsens Fonden investerer i at højne vidensniveauet i virksomhederne, regner man med at kunne tiltrække yderligere 50 mio. kr. som forsknings- og udviklingsmidler.

 

"Vi ved fra flere analyser, at mange virksomheder gerne vil udvikling og innovation, men vi har samtidig en antagelse om, at de ikke selv har ressourcerne og tiden til at gennemføre projekterne. Alene opstarten af et forskningsprojekt kan være en stor mundfuld. Her tilbyder vi vores assistance og erfaring inden for feltet, så virksomhederne kan koncentrere sig om det, de er gode til, samtidig med, at de er med i en udviklingsproces", udtaler Mogens Vig Pedersen, administrerende direktør i Energi Horsens Fonden.

 

Katalysator-effekten
Energi Horsens Fonden har siden 2008 investeret i projekter, iværksættere og virksomheder inden for energi og kommunikationsteknologi. Og det er inden for netop disse fagområder/brancher, at fonden i fremtiden også vil hjælpe virksomhederne med at højne deres innovationsevne.

 

Helt præcist er der tale om fem fag/brancheområder, hvorpå Energi Horsens Fonden vil agere katalysator for fremtidig udvikling: Elbiler, geo-energi, informations- og kommunikationsteknologi, energi og byggeri samt vedvarende energi.

 

En vej til en tættere kobling imellem viden og erhverv er flere forsknings- og udviklingsprojekter, men Energi Horsens Fonden satser også på at udbygge netværk inden for de forskellige brancher og foretage yderligere erhvervsinvesteringer.

 

"Energi Horsens Fondens formål er at skabe vækst i området imellem Horsens, Juelsminde, Vejle og Hedensted. Derfor er vores investeringer koncentreret om at skabe udvikling og arbejdspladser netop her. Dette skal derfor forstås som en invitation både til lokalområdets virksomheder, som står med et behov for at få udviklet på sin forretning og/eller sit produkt, og til de forskere/udviklere og innovatører, som står med en særlig viden, vi kan gøre brug af. Der er i høj grad brug for begge dele for, at vi kan lykkes", siger Ulrik Kragh, bestyrelsesformand for Energi Horsens Fonden.

 

Vækst - og nye arbejdspladser
Energi Horsens Fonden har pt. investeret i seks iværksættervirksomheder, som alle driver virksomheder ud fra udviklingsparken Vitus Bering Innovation Park i Horsens Nord. Tilsammen er der skabt ca. 30 nye arbejdspladser i fondes porteføljevirksomheder.

 

Dertil kommer de forsknings- og udviklingsprojekter, som Energi Horsens Fonden også er en del af, som f.eks. jordvarmeboringerne på VIA University College og Danmarks første demonstrationsprojekt af elbiler, Prøv1elbil.

 

De kommende aktiviteter, som skal forbinde virksomhederne med forskningsmiljøer, kommer til at ligge i fem nye aktieselskaber, som Energi Horsens Fonden er i gang med at stifte. Hvert selskab får fokus på sit særskilte fagområde/branche.

 

Der er allerede etableret et selskab med fokus på elbiler, Bright Ignite, og inden for det næste år forventes det, at yderligere tre selskaber er etableret.