Energi Horsens sælger en del af DONG  Energy aktierne  for at kickstarte iværksætter indsats

Energi Horsens sælger en del af DONG Energy aktierne for at kickstarte iværksætter indsats

Energi Horsens har netop solgt 40 % af sine aktier i DONG Energy . Salget giver mulighed for at sætte turbo på investeringer med risikovillig kapital i erhvervslivet, iværksættere og udviklingsprojekter.

 

Energi Horsens har hidtil haft størstedelen af formuen bundet op i DONG Energy aktier. Nu har Energi Horsens solgt 40 % af aktierne til den danske stat. Det betyder, at ejerandelen af DONG Energy reduceres fra 4,29 % til 2,56 %.

Den tilbageværende aktieandel har stadigvæk en potentiel upsite som er værd at vente på, så andelen på de 40 % er valgt ud fra en samlet vurdering af risikoen ved alene at have alle værdier i eet aktiepapir, omkostningerne til lånefinansiering og det fremtidige potentiale i at få frigjort en del af værdierne.

 

Salget betyder, at Energi Horsens får frigjort likviditet på ca. 130 mio. kr., og at de resterende 60 % af aktier er opskrevet til den kurs de er solgt for i dag. Om salget udtaler formand i Energi Horsens, Ulrik Kragh:

 

"Salget af en del af vores aktier i DONG Energy, samt en generel omlægning af vores økonomi betyder, at vi får et større økonomisk råderum til at investere i erhvervslivet - vi får pengene ud og arbejde, hvor der er brug for dem i en periode, hvor bankfinansiering generelt er vanskelig at opnå for iværksættere og virksomheder."

 

Intensiverer indsats overfor iværksættere
Energi Horsens har gennem det sidste år gennemført en række investeringer inden for energi og kommunikationsteknologi, og har senest gennemført en større analyse der peger på især fem områder med stort investeringspotentiale. I den forbindelse siger Ulrik Kragh:

 

"Vi vil fremover fokusere vores investeringer på områder inden for elbiler, geotermisk energi, kommunikationsteknologi, energirigtigt byggeri og vedvarende energi. Den indsats kan vi nu sætte turbo på med salget af aktierne. Næste skridt er derfor at komme i kontakt med erhvervslivet og iværksætterne - og få budskabet ud med at vi står klar med risikovillig kapital. Gennem investeringer er det vores forventning og mål at skabe fremtidig udvikling og vækst i området."

Markering af at Energi Horsens er en investeringsvirksomhed
Siden Energi Horsens blev etableret i 2008 som følge af fusionen mellem de to energiselskaber Energi Horsens a.m.b.a. og NRGi, har Energi Horsens arbejdet på at komme tættere på erhvervslivet og iværksætterne og derigemmen synliggøre Energi Horsens nye formål.

 

"Energi Horsens er ikke længere et elselskab. Vi har vores rødder i energisektoren og det fundament bygger vi videre på og er stolte af. Men vores formål i dag er at investere i virksomheder, projekter og iværksættere for at skabe vækst og udvikling. Og det formål kan vi nu med frigørelsen af dele af DONG Energy midler fokusere benhårdt på. Så lad det være en invitation til alle med en god ide til et projekt. Vi står klar med risikovillig kapital, hvis ideen har det rigtige forretningsmæssige potentiale ," understreger Ulrik Kragh.

 

Fakta om salget af DONG aktier
Salget af aktierne er foregået efter de aftaler der ligger i aktionæroverenskomsten imellem den danske stat og mindretalsaktionærerne. Konkret betyder salget at aktiernes værdi, jf. Energi Horsens regnskabsprincipper (aktierne værdiansættes til seneste handlede kurs) opskrives med ca. 230. mio.kr. så selskabets bogførte egenkapital på ca. 500 mio. kr. øges til ca. 730 mio. kr. Det vil vise sig i et positivt resultat i 2010.

 

Samtidigt omlægges Energi Horsens gæld, så gældsbrevet på 976 mio.kr. hos NRGi er indløst og selskabets gæld er i stedet flyttet til to banker med lokal repræsentation.

 

Energi Horsens har indgået aftaler med Jyske Bank og Sydbank . I drøftelserne med de to lokale pengeinstitutter har også indgået en vurdering af deres positive indstilling til at støtte op om det arbejde vi gør i forhold til iværksættere. Vi regner med at kunne få et strategisk samarbejde med både Jyske Bank og Sydbank omkring iværksætterne og har derfor også meget positive forventninger til det videre samarbejde.

 

Til orientering kan det oplyses, at Grindsted elværk og Nyborg Forsyning ligeledes har valget at anvende put options vinduet i maj, og d. 25. maj har solgt deres resterende DONG Energy aktier, hvorefter staten ejer ca. 76,5 %.

 

Kontakt:
Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Bestyrelsesformand Ulrik Kragh tlf 24615383