Fælles indsats skal skabe styrkeposition inden for energi

Fælles indsats skal skabe styrkeposition inden for energi

To store aktører i Horsens går nu sammen om at satse på ny viden og forretning inden for udnyttelse af jordens energi i det samlede energisystem. Et område som er højt prioriteret internationalt, og som har stort vækstpotentiale.

 

Siden 2009 har Energi Horsens Fonden og VIA University College samarbejdet om forskellige projekter inden for jordvarmeboringer, og i dag er VIA førende vidensinstitution på området. Nu investerer Energi Horsens Fonden 10 mio. kroner i selskabet Insero Energy, som skal omsætte viden til produkter og ydelser og samle branchen i en klynge. VIA intensiverer samtidig deres forskning, og med disse to satsninger har erhvervslivet en unik mulighed for at opnå en styrkeposition.

 

"Vi udvikler, forsker og skaber ny viden. Med Insero Energy vil ny viden blive virkelighed i fremtidens projekter. At tænke jordens energi ind i fremtidens energisystemer er en klimavenlig løsning, som markedet efterspørger produkter inden for. Derfor har vi store forventninger til, at vores investering bliver en god forretning, og at den vil udvikle erhvervslivet og skabe nye arbejdspladser," fortæller bestyrelsesformand i Energi Horsens Fonden, Ulrik Kragh.

 

Ulrik Kragh sammenligner satsningen med fondens satsning på elbilområdet med klyngeselskabet Insero E-Mobility, som har bidraget til at Horsens-området i dag opfattes som knudepunkt for elbiler, og virksomheder nationalt og internationalt kigger til Horsens, når de skal udvikle forretningen.

 

Mere forskning og samarbejde

Samtidig med etableringen af Insero Energy investerer VIA i at forstærke sin allerede anerkendte viden og forskning indenfor bl.a. jordvarmeboringer og energilagring i jorden.

 

"Med denne fælles indsats har vi nu chancen for virkelig at rykke på området. Som en del af VIAs forskning udvider vi med flere projekter og flere ressourcer. Og så forventer vi os meget af samarbejdet med Insero Energy. Det kan give vores forskning en praksisnær dimension, som kommer vores studerende til gavn," siger direktør på VIA i Horsens, Konstantin Lassithiotakis. Han forventer, at de to parters satsning vil skabe et forsknings- og udviklingsmiljø i verdensklasse, som kan tiltrække nationale og internationale midler til området.

 

Erhvervslivet er inviteret

Som en del af den fælles indsats har Energi Horsens Fonden og VIA inviteret samarbejdspartnere til en workshop om energiområdet, og de muligheder der nu kommer for erhvervslivet. Den finder sted den 7. december.

 

"Området har i dag stærke rådgivningsvirksomheder, stærke geotekniske virksomheder og et stærkt uddannelsesmiljø. Vi er stolte af, at vi med vores investering i Insero Energy bidrager til at binde de forskellige parter bedre sammen, skabe nye muligheder og tiltrække endnu flere dygtige hoveder og stærke virksomheder," siger Ulrik Kragh.

 

Insero Energy vil i første omgang få kontor i Vitus Bering Innovation Park tæt på VIA University College.

 

Fakta om det faglige felt:

Insero Energy og VIA er begge optaget af klimavenlige løsninger inden for produktion af energi og lagring af energi. I fremtiden vil de fossile brændsler blive mere knappe end i dag, og det kræver nye klimavenlige løsninger til at producere energi, som skal opvarme huse, bygninger og give strøm til forbrug.

 

Insero Energy vil operere inden for det faglige og erhvervsmæssige felt, hvor jord og grundvand indgår i energisystemet. Jord og grundvand udnyttes til enten at producere energi til f.eks. opvarmning og køling af huse og bygninger eller til at lagre energi, hvis der er overskud.

 

VIA har igennem længere tid oparbejdet førende kompetencer inden for lodrette jordvarmeboringer, og hvordan jordforhold og grundvand har betydning for den energi, man udvinder ved boringerne. VIA har viden om, hvor det er optimalt at gennemføre boringer ift. jordforhold og grundvand, og hvordan de skal udføres ift. materialer og proces for at få optimal energi.

 

Jordvarmeboringer er et klimavenligt alternativ til traditionel opvarmning og køling af huse, bygninger mv. og derfor attraktivt til fremtidens byggerier. Med lodrette boringer er det muligt at udnytte energien i jorden i tæt bebyggede områder, hvor almindelig vandret jordvarme er for pladskrævende.

 

Udover at hente energi fra jorden vil også energilagring i jorden blive et fokusområde i den nye satsning. Det bliver der behov for i fremtiden, hvor andelen af energi fra vindmøller vil stige og energiproduktionen vil afhænge af, hvordan vinden blæser. Når den blæser meget, vil der være for meget energi som så kan lagres til de tidspunkter, hvor det blæser lidt.

 

Udover vindmøller vil man i fremtiden også kunne producere energi fra f.eks. solceller og herefter lagre energien i jorden.

 

Fakta om Insero Energy

Insero Energy bliver et datterselskab under Energi Horsens Fonden. Selskabet vil få kontor i Vitus Bering Innovation Park og forventeligt en række aktiviteter i det planlagte Green Tech Center i Vejle Nord, som Energi Horsens Fonden er involveret i.

Insero Energy indleder nu arbejdet med at opbygge en organisation, og søger derfor både en direktør og flere ansatte.

Insero Energy bliver en klyngevirksomhed. Den skal leve af at omsætte viden til produkter og ydelser samt selv at producere viden (bl.a. i samarbejde med VIA). Insero Energy vil desuden starte udviklingsprojekter og andre aktiviteter, som fremmer viden om og udnyttelse af energi. Kunderne er offentlige myndigheder og forskellige udviklings- og forskningspuljer, energiselskaber, bygherrer som skal tænke energi ind i fremtidens byggeprojekter, virksomheder med et stort energiforbrug, små og mellemstore virksomheder osv.

Læs mere om Insero Energy og jobopslagene på www.energy.insero.dk