Fleksibel styring skal forbedre varmepumpers effektivitet

Fleksibel styring skal forbedre varmepumpers effektivitet

Danmark er kommet godt fra start i omstillingen til grøn energi. Der er dog et behov for effektive og billige teknologiske løsninger, som kan imødekomme de stadigt flere vedvarende energikilder, så Danmark kan blive uafhængig af fossile brændsler. Derfor vil et nyt ph.d. projekt forbedre boligers termiske forsyningssystem, ved blandt andet at udvide varmepumpers fleksibilitet. 


I et nyt ph.d. projekt undersøger Carolina Carmo fra Insero Energy hvordan husstandes forsyningssystem kan forbedres gennem en udvidelse af varmepumpers fleksibilitet.

 

"Energisystemer verden over arbejder i dag ud fra en model, som matcher energimængden med forbrugernes belastning. I takt med at andelen af grønne energier vokser, er det oplagt at tænke i nye måder at udnytte det potentiale som ligger i de vedvarende energikilder og faciliteter. Det betyder at energisystemet ikke kun skal være mere effektivt, men også fleksibelt altså flytte energiforbruget til perioder hvor der er vedvarende energikilder", forklarer F&U Specialist ved Insero Energy, Carolina Carmo.


"Varmepumper er en af de mest populære og effektive energiteknologier på markedet, da de producerer op til fire enheder varme eller afkøling på bare én enhed elektricitet. Markedet efterspørger et system som intelligent kan styre varmepumperne, og dermed gøre dem mere fleksible", forklarer Carolina Carmo.


Der er store perspektiver i udviklingen af et intelligent energisystem ikke kun for Danmark, men også for den enkelte husstand. Undersøgelser fra Aalborg Universitet og DTU har vist, at intelligent styring af varmepumper kan reducerer energiforbruget med mellem 0,6 og 1,1 procent det vil spare hver husstand i Danmark for mellem 450-1500 kroner om året.

 

Stor analyse ligger til grund for projektet

Data fra 300 private husstandes varmepumper indsamlet over en treårig periode, danner basis for udviklingen af det intelligente system. I første omgang skal det fastslås hvilke parametre som mest effektivt kan forbedre varmepumpers fleksibilitet.


"Det intelligente energisystem kan på mange måder sammenlignes med et navigationssystem, som udregner den mest optimale rute ud fra en række opstillede parametre. På samme måde udregner energisystemet den mest effektive og fleksible udnyttelse af de grønne energier ud fra en række kriterier", beskriver Carolina Carmo.


"Temperaturen inden- og udendørs og det samlede varmesystems evne til at lagre varme er afgørende for effektivt, at kunne integrere grøn energi i det samlede energisystem. I dag tager varmepumperne ikke hensyn til de forskellige parametre, hvilket i sidste ende betyder at den grønne energi ikke udnyttes optimalt", forklarer Carolina Carmo.


Skal bidrage til Danmarks målsætning for 2050
Carolina Carmo forventer, at systemet kan være med til at bringe Danmark et skridt nærmere målet om at være uafhængig af fossile brændstoffer i 2050.


"Dette værktøj vil ikke blot kunne forbedre varmepumpers evne til at styre varme- og energiforbruget i danske husstande - det er også en sikker og økonomivenlig metode, som kan bringe Danmark tættere på at opfylde de miljømæssige målsætninger", slutter Carolina Carmo.


Ph.d. projektet startede i juli 2013 og forventes afsluttet i juli 2016. Bag projektet er Aalborg Universitet, DTU, Insero Energy og Grundfos. Titlen på projektet er: Modelling and development of innovative Dual-Mode SmartGrid Heat Pump with HP2Grid Functionality.