Godt fremmøde til valg til repræsentantskab

Godt fremmøde til valg til repræsentantskab

Energi Horsens Fonden har netop talt stemmerne op til det første valg til repræsentantskabet i fondens historie.

 

For første gang siden Energi Horsens Fonden blev etableret i 2008 har der været så stor interesse for at komme ind i fondens repræsentantskab, at der i går var kampvalg i fire valgdistrikter: Dagnæs-Tyrsted, Torsted-Thorsvang, Horsens Nord Øst-Endelave samt Horsens City.

 

Stemmerne er nu talt op og følgende er kommet ind i repræsentantskabet:

 

Dagnæs-Tyrsted (6 kandidater)

Carsten Schrøder (Genopstillet)

Palle Dyhr (Nyopstillet)

Karina Aamann (G)

Ole M. Kristensen (N)

Tobias Secher Bach (N)

Torben Steffensen (N)

 

 

Torsted-Thorsvang (3 kandidater)

 Jens Munk Jensen (G)

Lis Emborg (G)

Thomas Iversen (G)

Horsens Nord Øst-Endelave (7 kandidater)

 

 

Lars Rahbek (N)

Assia Zouaoui (G)

Kathrine Pedersen (G)

Ann Fynbo (G)

Hans-Henrik Lauridsen (N)

Lisbeth Holsteen Jessen (N)

Mette Ravn (G)

 

 

Horsens City (suppleringsvalg, 5 kandidater)

 Lars Skytte Nielsen (N)

Tobias Kierk (N)

Claus Brodersen (N)

Kim Bisgaard (N)

Lisbeth Skibsted (N)

 

I alt har 745 stemt til valget, og der var travlt på de fire valgsteder som var Tyrsted Kirke, Torstedhallen, Vitus Bering Innovation Park og Horsens Sejlklub. Interessen for at stemme var så stor at der flere steder var kø.

 

"Vi er meget stolte af det engagement vores kandidater har vist, og af at så mange er mødt op personligt og stemt. Det viser os, at folk er interesserede i fondens virke," fortæller Ulrik Kragh, formand i Energi Horsens Fonden.

 

Nu har vi set resultatet og der er kandidater som har gjort et stort stykke arbejde ikke er blevet valgt ind. Dem vil vi gerne takke for en god indsats. Samtidig vil jeg gerne sige tillykke til alle vores nye repræsentantskabsmedlemmer, som vi glæder os til at få et stærkt samarbejde med, i arbejdet med at forfølge fondens formål.

Repræsentantskabsmedlemmer vælges for en fireårig periode. Hvert år afholdes valg, i forskellige kredse. Valget er bestemt ud fra fondens valgregulativ, som repræsentantskabet godkendte i 2009. Valget blev kontrolleret af revisionsfirmaet KPMG.