Grundskoler landet over styrkes i praktisk problemløsning

Grundskoler landet over styrkes i praktisk problemløsning

Det summede af kreativitet og innovation da 100 elever, lærere og andre besøgende indviede Engineering Lab - et nyt nationalt initiativ, som skal styrke skoleelevers evne til at løse praktiske problemstillinger og sætte teknologi og engineering på dagsordenen i grundskoler landet over.

Danmark har behov for at flere unge vælger de tekniske og praktiske uddannelser, så vi også i fremtiden kan finde løsninger på de udfordringer vi står over for. Med indvielsen af Engineering Lab etableres et nationalt hotspot i Horsens, hvor skoler fra hele landet kan hente inspiration, koordinering og support i forbindelse med lokale aktiviteter. Horsens Kommune har som de første valgt at sende deres folkeskolelærere igennem et kompetenceudviklingsforløb med Engineering Lab, hvor de lærer at mestre de nye teknologier og bringe dem i spil i deres undervisning.

”Engineering Lab er en investering, der kommer til at gavne Danmark. Når flere unge lærer at anvende og udvikle innovative teknologier, lærer de at udvikle nye løsninger til f.eks. industrien. Dermed bidrager de til at skabe vækst i samfundet og i sidste ende nye arbejdspladser. Engineering Lab er således også et vigtigt bidrag til at sikre den fortsatte udvikling af fremtidens arbejdsmarked både i vores lokalområde og i Danmark som helhed”, sagde borgmester i Horsens Peter Sørensen i sin tale ved indvielsen.

7. klasse redder uerstattelig udstyr fra indlandsisen
’Engineering’ handler om at ’finde praktiske løsninger på praktiske problemer’, og det er netop sådan en ingeniørudfordring, som 7.klasse eleverne fra Stensballeskolen i Horsens fik til opgave at løse ved indvielsen. Opgaven lød, hvordan hjælper vi en forskningsgruppe med at redde deres udstyr, som er faldet gennem en sprække i indlandsisen? - et konkret eksempel på, hvad Engineering Lab handler om, nemlig at udvikle elevernes evner til at løse praktiske problemstillinger. Børnene viste stolt deres resultater frem under indvielsen, og Jamie Swift på 14 år fra 7.I på Stensballeskolen i Horsens, som drømmer om at arbejde med nye teknologier i fremtiden fortæller:

”Det har været rigtig sjovt og spændene at være her i dag og finde frem til løsninger gennem samarbejde. Det er en meget anderledes måde at arbejde på, end vi plejer i skolen, og det åbner øjnene for nye løsninger”.

Bag Engineering Lab står Insero, som er specialister i rådgivning og uddannelse inden for energi, innovation, entreprenørskab og engineering. Deltagende skoler i Engineering Lab kan forvente at komme på forkant med udviklingen og motivere elever til at vælge en tekniskorienteret uddannelse. Indtil videre har 20 skoler landet over meldt sig til at gennemføre et Engineering Lab forløb.

”I Danmark kan vi være stolte af at være førende indenfor bæredygtig energi, men hvis vi fortsat skal være på forkant med udviklingen er det afgørende at flere unge søger de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser. Vi har i Insero en ambition om, at være med til at skabe den næste generation af dygtige medarbejdere inden for naturvidenskab, engineering og teknik”, sagde Mogens Vig Pedersen, administrerende direktør i Insero.

Anders Pagh

Anders Pagh

Projektleder, Education

Insero

 

anpa@insero.com

+45 41 32 98 43

Download Vcard