Horsensiansk talentnetværk åbner døre for fremtiden

Horsensiansk talentnetværk åbner døre for fremtiden 

Et besøg hos Horsens-virksomheden Hamlet Protein gav inspiration til både uddannelsesmuligheder og den fremtidige karriere for medlemmerne af det lokale talentnetværk, der består af tidligere modtagere af et legat fra foreningen Insero Horsens og Familien Hede Nielsens Fonden.  

 

Hvad kan man bruge en naturfaglig uddannelse til? Og hvordan får man et fedt job i en virksomhed med en naturvidenskabelig uddannelse? Det kan Horsens-virksomheden Hamlet Protein, der producerer foder til ungdyr, svare på. En stor del af medarbejderne hos Hamlet Protein er nemlig højtuddannede med en Ph.d. eller en kandidatgrad. Netop derfor er virksomheden et oplagt besøg for det naturfaglige talentnetværk, der er etableret af foreningen Insero Horsens og Familien Hede Nielsens Fonden 

 

Talentnetværket, der pt. tæller 210 medlemmer, består af tidligere vindere af det rejselegat, som foreningen Insero Horsens og Familien Hede Nielsens Fonden hvert år uddeler. Et af medlemmerne er Christine Nøhr Pedersen på 25 år, som været en del af netværket siden 2011, hvor hun gik i 2. g på Rødkilde Gymnasium og var blandt vinderne af det års rejselegat. Christine har altid haft en passion for science, hvilket i år udmundede i en kandidatgrad i kemi og er i øjeblikket jobsøgende. Netop derfor er hun også fan af talentnetværkets virksomhedsbesøg hos Hamlet Protein, der foregik onsdag den 21. november:  

 

Som jobsøgende er det oplagt at komme hen og se, hvordan en virksomhed som Hamlet Protein fungerer, samtidig med at jeg har fået mulighed for at stille uformelle spørgsmål og sat ansigter på virksomheden. På den måde har jeg fået en fornemmelse af, om jeg måske passer ind her,” lyder det fra Christine Nøhr Pedersen. 

 

Besøget hos Hamlet Protein var arrangeret i samarbejde med Business Horsens 

Det var mit første arrangement med talentnetværket, og det har været utrolig spændende at høre, hvad man kan bruge science til, og hvordan en akademisk baggrund kan spille ind et sted som her. Det viser, at en teknisk uddannelse giver mange muligheder både inden for biotek, kemi og engineering.

Anna Slipsager, Student fra Rødkilde Gymnasium

Talenterne udvider horisonten 

Besøget hos Hamlet Protein er et led i den indsats, som netværket arbejder med for at give de unge talenter inspiration til deres fremtidige karriere. Det er en tankegang, Anna Slipsager, der blev student fra Rødkilde Gymnasium i år, godt kan lide:  

 

Det var mit første arrangement med talentnetværket, og det har været utrolig spændende at høre, hvad man kan bruge science til, og hvordan en akademisk baggrund kan spille ind et sted som her. Det viser, at en teknisk uddannelse giver mange muligheder både inden for biotek, kemi og engineering. 

 

Thomas Gravgaard Andersen på 18 år, der også deltog i virksomhedsbesøget, bakker op om det gode formål:  

 

Jeg har meldt mig til arrangementet i dag, fordi det handler om protein. Det har jeg også om i bioteknologi på gymnasiet, så jeg tænkte, at det ville være interessant at se, hvordan jeg i fremtiden kan bruge bioteknologi og måske få et job inden for det,” fortæller 3. g’eren fra Rosborg Gymnasium og understreger: Jeg synes, det er fedt at være med i talentnetværket, fordi både arrangementerne og et større netværk kan hjælpe mig med at finde ud af, hvad jeg kan bruge mit talent på i fremtiden.  

 

Thomas Gravgaard Andersen var desuden blandt årets legatmodtagere, der i efteråret besøgte den amerikanske universitetsby, Boston.  

Næste arrangement i talentnetværket 

Næste arrangement i talentnetværket bliver i det nye år omkring februar-marts, hvor netværket får besøg af en tidligere legatmodtager, der i øjeblikket læser fysik på 5. semester i Alabama, USA. Han kommer derfor og fortæller om muligheder og praktiske overvejelser i forbindelse med at læse et semester i udlandet.

  
Efter det vellykkede arrangement hos Hamlet Protein, vil der i fremtiden også være fokus på yderligere virksomhedsbesøg hos interessante lokale virksomheder. 

 

Fakta om talentnetværket og legatuddelingen  

  • Talentnetværket består af 210 medlemmer, der alle er tidligere modtager af legatet uddelt af foreningen Insero Horsens og Familien Hede Nielsens Fonden. 

  • Legatet blev uddelt første gang i 2009. 

  • Næste legat uddeles i august 2019.  

  • I løbet af legatuddelingens 11 år lange historie er der blevet uddelt ca. 285 legater.

  • I starten blev legaterne uddelt til nybagte studenter til at købe IT udstyr.

  • Siden 2015 har legatet været et rejselegat, hvor turen hvert år går til den amerikanske universitetsby, Boston. 

Berit Lehmann Kristiansen

Berit Lehmann Kristiansen

Medlems- og Bevillingschef

Insero Horsens

 

blk@insero.com

+45 41 32 98 32

Download Vcard