Indvielse af boringer på VIA

Indvielse af boringer på VIA

Efter måneders forberedelse begynder VIA nu at bore for at opnå viden om, hvordan lodrette jordvarmeboringer fungerer i praksis. Projektet, som Energi Horsens har investeret i, har sat ekstra fokus på jordvarme og en række virksomheder har meldt sig på banen. Derfor udvides VIAs boringer med flere nye projekter - som vil give ny viden om indvinding af varme i jorden.

 

Investering skaber nye projekter
Samarbejdet mellem Energi Horsens og VIA har skabt interesse blandt andre virksomheder inden for varme, jordvarme, energi, rør mv. Flere har meldt sig på banen med ideer til nye projekter sammen med VIA.

 

"Energi Horsens investering har gjort det muligt at starte vores første boringer. Det har siden tiltrukket så meget opmærksomhed fra forskellige samarbejdspartnere og virksomheder, at vi har skabt et stærkt netværk og to nye projekter," udtaler projektleder, Ph.d. Lotte Thøgersen fra VIA University College i Horsens. VIA er dermed ved at skabe helt ny viden inden for jordvarme og jordvarmeboringer.

 

Og det var netop målet med Energi Horsens investering:

 

"Vi er stolte af, at vores investering har haft sådan en katalysator-effekt. Området er vigtigt i forhold til at finde energirigtige måder at opvarme vores bygninger på. Vi er spændte på resultaterne af de første boringer, og ser frem til at bruge den viden vi får i samspil med erhvervslivet til at skabe løsninger til forbrugerne," udtaler uddannelseschef hos Energi Horsens Hans Jørn Hansen.

 

Indvielsen af boringerne vil finde sted d. 19. november kl. 13.00 i forlængelse af VIAs område i Horsens, hvor også to nye projekter vil blive præsenteret.

 

Jordvarme i pæle
Et af de nye projekter VIA skal i gang med, handler om at teste et nyt system, hvor jordvarme tænkes ind i de funderingspæle, som bruges i byggeri. Hvis projektet skaber positive resultater, bliver sådanne "energipæle" aktuelle i CO2-neutrale byggerier.

 

Det er helt nyt at koble pæle med jordvarmeteknologi i Danmark. Erfaringer fra Tyskland viser, at potentialet er stort. Men der kan være forskel på den danske og den tyske undergrund, og derfor er det vigtigt, at finde ud af, hvordan energipæle fungerer under forskellige danske geologiske og årstidsmæssige forhold.

 

"Funderingspælene skal rammes i jorden uanset om jordvarmeteknologien er indbygget eller ej. Derfor er der stort potentiale i at udnytte pælene, til samtidig at etablere jordvarme, så vi undgår at skulle bore mere end højst nødvendigt," fortæller Lotte Thøgersen.

 

Varmepumper testes
Det andet store projekt skal finde ud af, hvilken type varmepumpe der udnytter jordvarmeboringer bedst. Typen af varmepumpe afhænger af, hvordan varmeledningerne som fører varmen fra jorden op i varmepumpen pakkes ind og hvilke slangematerialer, rør og væsker der bruges. Derfor gennemfører VIA en række forsøg, hvor forskellige materialer testes.

 

"Vi vil finde den sammensætning af materialer, som er mest miljøvenlig og energieffektiv, så vi kan udnytte jordvarmen bedst muligt," fortæller projektleder Lotte Thøgersen.

 

Invitation
Alle er velkomne til at møde op og opleve indvielsen af boringerne d. 19. november kl. 13.00. indvielsen finder sted på VIA University College på Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens. Her vil Energi Horsens og VIA fortælle om projektet, og så ellers demonstrere nedboring af temperaturfølere og installation af slanger.

 

Kontakt:
Energi Horsens
Hans Jørn Hansen, uddannelseschef, mobil 4132 9837, mail: hjh@enho.dk
Ane Søby Eskildsen, kommunikationschef, mobil 31429834, mail: ase@enho.dk

 

VIA University College
Lotte Thøgersen, Ph.d., projektleder, tlf. 8755 4191, mail: lot@viauc.dk