Innovation Cup sætter gang i iværksætteri

Innovation Cup sætter gang i iværksætteri

Over 100 studerende deltog den 16. og 17. november i årets Innovation Cup på Learnmark i Horsens. På 24 timer skulle de løse en problemstilling for en virksomhed. Energi Horsens Fonden var med som sponsor.

 

For fjerde gang afholdte Erhvervsakademi Dania Innovation Cup for alle førsteårsstuderende på akademierne i Midtjylland. I år foregik det på bootcamps i Horsens, Randers, Viborg og Skrive.

 

Temaet var at skabe værdi, og i grupper havde de studerende 24 timer til at løse et dilemma for en virksomhed. For at sikre en innovativ tværfaglighed var grupperne blandede med studerende fra forskellige skoler og uddannelsesretninger. På Learnmark i Horsens deltog studerende fra uddannelser i Horsens, Hobro, Randers og Grenå.

 

De studerende skulle gerne få en oplevelse af, at det her med at bruge hinandens kompetencer rent faktisk flytter noget. Erkendelsen af at de hver bidrager med noget forskelligt, og at de sammen kan præsterer noget, som de ikke kunne alene, synes jeg er rigtig vigtig siger Uddannelsesleder, Annette Poulsen, fra Learnmark i Horsens.

 

For at skabe nogle gode rammer for deltagerne havde Energi Horsens Fonden bl.a. sponseret et indlæg og musikalsk indslag fra det nye band Sort På Hvidt.

 

Fokus på iværksætteri og innovation

Til Innovation Cup er innovation og entreprenørskab på dagsordenen. De studerende skal arbejde med tillærte kreative teknikker, og de udfordringer de møder har en lighed med det, de kan komme til at opleve i deres fremtidige karriere eventuelt inden for iværksætteri.

 

"Vi udfordrer dem, som er meget målorienterede til at tænke en ekstra gang og se tingene fra en anden vinkel. Det er rigtig godt, når de skal ud og løse opgaver og udfordringer i virksomheder" fortæller Annette Poulsen.

 

Sanne Jakobsen, som læser til Handelsøkonom i Horsens, var positiv over eventet: "Jeg synes det er rigtig spændende. Normalt tænker man på det, som kan lade sig gøre nu skal vi tænke innovativt og helt anderledes, end hvad vi er vant til. Det er sjovt og udfordrende på en anden måde man skal virkelig tænke ud af boksen.Det giver en blod på tanden til at kaste sig ud i iværksætteri senere" fortæller Lasse Rasmussen, som også studerer til Handelsøkonom i Horsens.

 

Ud af alle grupperne fra de forskellige bootcamps skulle der findes en vinder inden for tre kategorier: den mest innovative gruppe, gruppen med den bedste proces og gruppen med den bedste idé med størst forretningspotentiale.