Insero søger boligejere til nyt Live Lab projekt

Insero søger boligejere til nyt Live Lab projekt

Insero søger boligejere, der er interesserede i at deltage i et nyt demonstrationsprojekt. Projektet bliver en del af Insero Live Lab og gennemføres i samarbejde med blandt andet Energistyrelsen og Brædstrup Fjernvarme.


Projektet skal demonstrere et nyt koncept for salg af varme, hvor boligejerne leaser en varmepumpe og betaler for den leverede varme. Projektet er en del af Energistyrelsens indsats i forhold til at omlægge varmeforsyningen fra fossile brændsler til vedvarende energi, og ved deltagelse i projektet opnås et kontant tilskud fra Energistyrelsen, som dækker startindskuddet i projektet. Det betyder, at man som boligejer kun betaler for klargøring af sit eget fyrrum, samt installation af ny varmtvandsbeholder ca. 30.000 kr. i alt (heraf er ca. halvdelen håndværkerudgifter, der i 2014 kan trækkes fra i skat).

 

Tilbuddet om deltagelse i projektet gælder for alle husstande i Inseros lokalområde.

 

Hvis du vide mere om mulighederne for at deltage i projektet og dermed få omlagt din husstands varmeforsyning til vedvarende energi til en pris der er fuldt ud konkurrencedygtig med alternativerne så mød op til informationsmødet efter sommerferien. På informationsmødet er der mulighed for at få beregnet besparelsen for den enkelte husstand ved deltagelse i projektet. Desuden kan du møde vores installatører og aftale en tid for en gennemgang af din bolig med henblik på deltagelse. 


Mere information om projektet følger efter sommerferien.


Hvornår: 21. august, klokken 18-21 
Sted: Insero, Chr. M Østergaardsvej 4a, Horsens (Vitus Bering Innovation Park)
Tilmelding: af praktiske hensyn (sandwich, kaffe etc.) bedes I sende en mail til energy@insero.dk (skriv Live Lab i emnefeltet) og angive hvor mange personer, der deltager i mødet.