Insero styrker uddannelsesindsatsen

Insero styrker uddannelsesindsatsen

Efter 5 år med over 100 lokale projekter, styrker Insero nu indsatsen yderligere på uddannelsesområdet. Et nyt datterselskab skal stå i spidsen og målet er klart: At styrke kompetenceniveauet i lokalområdet.

 

Mobil Lab, Summer Science Camp og Lærerkonference er nogle af de uddannelsesprojekter som Insero har igangsat og finansieret. Siden 2008 har Insero investeret over 50 millioner kroner i at styrke uddannelsesniveauet i lokalområdet mellem Horsens, Vejle, Hedensted og Juelsminde. Både ved at tage initiativ til nye projekter og ved at bakke op om den indsats skolerne og kommunerne er i gang med.

 

Nu skal der imidlertid mere blus på de proaktive investeringer og et nyetableret datterselskab skal stå i spidsen.

 

"Inseros investeringer har skabt gode resultater i forhold til vores overordnede ambition. Samtidig kan vi se, at uddannelsessystemet efterlyser flere muligheder, nye teknologier og viden. Derfor vil vi nu styrke Inseros proaktive del yderligere. Vi ønsker at gøre vores samlede indsats større, mere koordineret og målet er klart: At styrke kompetenceniveauet i lokalområdet", fortæller Ulrik Kragh, formand i fonden Insero Horsens.

 

Med indsatsen følger oprettelsen af et nyt selskab.

"For at kunne styrke indsatsen har vi besluttet, at udskille den proaktive del af vores uddannelsesområde i et selvstændigt selskab. Dermed sikrer vi at området får mere fokus og vil udvikle sig massivt de kommende år. Det vil betyde mange nye, og spændende initiativer for lokalområdets skoler og uddannelsesinstitutioner", forklarer adm. direktør i Insero, Morgens Vig Pedersen.

 

Forretning på uddannelse
Selskabet har fået navnet Insero Science Academy, og vil i starten være tæt forbundet med de aktiviteter fonden Insero finansierer. Med tiden er det imidlertid tanken, at selskabet skal skabe forretning på at udvikle og tilbyde uddannelsesaktiviteter inden for innovation, energi og science fagene bredt.


"Insero Science Academy vil udvikle og tilbyde eksperimenterende læringsaktiviteter inden for science og innovation. I samarbejde med det eksisterende uddannelsessystem og virksomheder vil vi tage initiativ til ny viden, nye aktiviteter og projekter", forklarer Hans Jørn Hansen som er direktør i selskabet og samtidig fungerer som uddannelseschef i fonden.

 

Lokale skoler og uddannelsesinstitutioner vil stadig kunne søge Insero fonden om midler til projekter der styrker de tekniske- og naturvidenskabelige fag.

Fokus på uddannelse og ny viden
Insero Science Academy har konkret til formål at styrke science og innovationsfagene og øge samarbejdet mellem uddannelse og erhvervsliv.

 


"Vi vil offentliggøre en række helt nye aktiviteter hen over efteråret. Vi starter i denne måned et projekt omkring Fremtidens teknologier som robotter og har tilknyttet følgeforskning. Derudover kigger vi ind i energibranchen bredt og ser på muligheder for at tilbyde kurser og undervisningsværktøjer", forklarer Hans Jørn Hansen.

 

Til den sidste del har Insero Science Academy ansat Udviklingschef Flemming Nissen. Han skal bl.a. stå i spidsen for et nyt udviklingsprojekt, som Insero Science Academy barsler med. Det handler om at styrke formidlingen af energisystemet både overfor virksomheder og i uddannelses- og forskningsøjemed.