Intelligent lyd øger sikkerheden på eldrevne trucks

Intelligent lyd øger sikkerheden på eldrevne trucks

Virksomheden Hydro Aluminium Precision Tubing Tønder A/S indfører nu kunstig lyd på deres eldrevne gaffeltrucks. Det sker på baggrund af en testperiode med et lydsystem udviklet af ECTunes ApS, som har specialiseret sig i lydsystemer til el- og hybridbiler.

 

El- og hybriddrevne transportmidler kan være en udfordring for andre trafikanter, fordi køretøjerne er så godt som lydløse. Især i områder med megen baggrundsstøj kan det være svært at høre en eldreven truck eller bil komme kørende, og i værste fald kan det føre til farlige situationer i trafikken og på arbejdspladserne.

 

Netop dén udfordring kendte medarbejderne og ledelsen på virksomheden Hydro Aluminium Precision Tubing Tønder A/S alt for godt til. Her har eldrevne trucks afløst de tidligere gasdrevne gaffeltrucks i produktionshallerne med styrket økonomi og bedre miljø til følge.

 

Test med positive resultater
Men med de lydløse gaffeltrucks oplevede medarbejdere et øget antal 'farlige situationer'. Derfor besluttede ledelsen hos Hydro Aluminium Precsion Tubing Tønder A/S sig for at afprøve et lydsystem fra ECTunes ApS på en af trucks'ene, og efter tre måneder med positive resultater i efteråret 2010 indfører Hydro Aluminium Precisiopn Tubing Tønder A/S nu lydsystemet på 10 eldrevne gaffeltrucks af mærket Still som kører i produktionshallerne.

 

"Ved at indføre eldrevne trucks har vi opnået en række fordele på driftsøkonomien og arbejdsmiljøet. Eneste minus er dog, at de er lydløse, og derfor ikke længere udgør noget lydbillede i vores produktionslokaler. Der har givet anledning til nogle enkelte episoder, hvor det kunne have forårsaget sammenstød mellem trucks og operatører", siger Christian Lagoni, Engineering Manager hos Hydro Aluminium Precision Tubing Tønder A/S.

 

"Vi skønnede, at to mulige veje ud af dette var adskillelse af trucks og operatører samt at sætte lyd på vore trucks. Vi besluttede at sætte begge projekter iværk. Adskillige har prøvet at sætte en eller anden form for lydgiver på eldrevne køretøjer, men det har som regel endt i en irriterende ensformig lyd, der hurtig blev afbrudt. Derfor har det været en fornøjelse at samarbejde med ECTunes ApS, idet de fra første færd vidste, hvad det drejede sig om - nemlig at skabe et lydbillede på den eldrevne truck a la det, der findes på en motordreven truck. Kort sagt et lydbillede, der var realistisk og hørbar, samtidig med at det ikke blev ensartet. Ydermere har de ændret lyden på vores bakalarm - en lyd, man kan holde ud at høre på, og som hjælper vore medarbejdere til at afstandsbedømme. Derfor kan det konstateres, at det sidste minus ved eldrevne trucks nu er fjernet", siger Christian Lagoni.

 

Brug for lyd
ECTunes udvikler intelligente lydsystemer til el- og hybridkøretøjer
Netop det, at lyden er retnings- og accelerationsbestemt er et særligt kendetegn for lydsystemer fra ECTunes ApS. Som de første på markedet fandt initiativtagerne bag virksomheden, Thomas Gadegaard og Jesper Boie Rasmussen, på at udvikle et system, som tolker input fra elbilen og omsætter dem til intelligent lyd. Dvs. lyden sendes kun derhen, hvor behovet er. Kører bilen fremad, sendes lyden fremad og så fremdeles. Lyden kommer ud af specialdesignede højtalere, som sidder udvendigt på køretøjet, og som fungerer individuelt.

 

"Med el- og hybriddrevne køretøjer opstår der næsten altid et behov for noget lyd med henblik på at signalere, at 'her kommer jeg kørende - pas på'. Med vores system har vi forsøgt at fastholde det støjsvage el-køretøj samtidig med, at der bruges lyd, der hvor behovet er", siger Jesper Boie Rasmussen, CEO i ECTunes ApS.

 

Lyd tilpasset behovet
Alle lydsystemer, som udvikles af ECTunes ApS, tilpasses den enkelte brugssituation. F.eks. er den kunstige lyd på trucks'ene hos Hydro Aluminium Precision Tubing Tønder A/S designet med udgangspunkt i lydoptagelsen af en traditionel gastruck. Lyden afspilles kun, når trucken kører over to km/t i fremadgående retning. Lyd og hastighed ændrer sig i takt. Baklyden er derimod designet i toner, så den er maksimalt hørbar, retningsbestemt og samtidig behagelig at høre på.

 

Lyd på el- og hybridbiler indføres som lovkrav i Japan i år og er på vej i USA. Flere lande forventes snarligt at følge efter.