Interessen for naturfagene er steget 17 %

Interessen for naturfagene er steget 17 %

Fokus på og investeringer i de naturvidenskabelige og tekniske fag viser nu resultater.

 

De sidste år er der blevet investeret meget i de naturvidenskabelige og tekniske fag i uddannelserne i lokalområdet. Store tiltag som mobile laboratorier, projekter der understøtter mere samspil med de lokale virksomheder og en udbredelse af LEGO-robotter er blot nogle af de over 100 investeringer i uddannelse fonden Insero har foretaget. Projekter der løber op i godt 25 mio. kr. siden 2008. Samtidig har skolerne og kommunerne haft fokus på området. Nu har Insero målt på indsatsen.

 

"Vi har fra start haft ambitionen om at styrke fagligheden i og elevernes interesse for de naturvidenskabelige og tekniske fag i grundskolen. Analysen viser, at elevernes interesse både på kort og lang sigt - er steget væsentligt, forklarer uddannelseschef i Insero Horsens", Hans Jørn Hansen.

 

Ny analyse: Stigning i interesse
For anden gang har Insero gennemført en måling af elevernes interesse for de naturvidenskabelige og tekniske fag. Første gang analysen blev gennemført var i 2011, hvor 992 elever medvirkede. I år har i alt 1278 elever fra 15 forskellige skoler i lokalområdet deltaget i undersøgelsen.

 

"Vi måler på elevernes interesse for naturfagene, da den er afgørende for, hvor de vælger en uddannelse og senere karriere", fortsætter Hans Jørn Hansen.

 

Analysen viser, at elevernes interesse for fagene på lang sigt er steget fra 40 til 47 point. Det svarer til en stigning på 17 %. Interessen på kort sigt er steget fra 42 til 46 point, svarende til 10 procent. Analysen viser også, at de vigtigste faktorer for elevernes interesse er selve undervisningen og elevernes egen adfærd.

 

"Analysen viser, at flere af de igangsatte tiltag rammer rigtigt. F.eks. viser vigtigheden af selve undervisningen, hvor centralt det er, at vi sætter ind overfor lærerne og investerer i at styrke dem. Det gør Insero i dag blandt andet gennem vores årlige Lærerkonference, ligesom at de ude på skolerne har sat tiltag i gang", siger Hans Jørn Hansen.

 

Langmarksskolen: Vi er blevet bedre til at snakke naturfag blandt lærerne
Langmarksskolen i Horsens er en af de skoler som oplever forbedringer i målingen. Interessen på kort sigt er steget 3 point, svarende til 7 procent, mens interessen på lang sigt er steget 5 point, svarende til 11 procent. Naturfagskoordinator Lise Augustesen forklarer tallene med de tiltag skolen har taget inden for de naturvidenskabelige og tekniske fag:

 

"Noget af det jeg tror, smitter af er, at vi snakker meget mere naturfag ude ved os. Vi tænker i didaktisk udvikling og hvordan vi kan gøre undervisningen mere interessant og sjovere."

 

Skolens 8. årgang har desuden været en del af Inseros Projekt Samspil, hvor klasserne arbejder sammen med en virksomhed. Det har skubbet til den tværfaglige tilgang:

 

"Eleverne var positive over at komme ud til en virksomhed og at virksomheden kom til dem. De fik indblik i, hvad naturfagene kan bruges til. Projektet var tværfagligt, og det gav en god sammenhæng mellem fagene. Det smitter af på lærerne, som fik øjnene op for mulighederne i de andre beslægtede fag. Det giver en større helhed for eleverne", forklarer Lise Augustesen.

 

Langmarksskolen har brugt flere af Inseros og andre uddannelsesaktiviteter. Lis Augustsen peger imidlertid på, at hun fremover håber på spændende projekter til de mindste klasser i indskolingen:

 

"Der er rigtig mange projekter til de store klasser næsten så mange, at vi ikke kan nå at bruge dem alle. Ved at tilbyde projekter i indskolingen ville der komme mere fokus på naturfagene allerede fra skolestart og det tror jeg vil have en afsmittende betydning for resten af skoletiden. Børnene er meget interesseret i den alder."

 

Juelsminde skole: Enorm stigning
På Juelsminde skole er interessen på både lang og kort sigt steget 14 point, svarende til 14 procent. Skoleleder Karsten Damgaard forklarer stigningen således:

 

"Vi har øget vores fokus generelt på naturfagssiden, efteruddannelsesmæssigt i forhold til at prioritere målrettet omkring naturfagskurser."

 

Skolen har bl.a. indført såkaldte profilfag inden for naturfag, og det har skabt fokus på faget fra lærernes side og øget elevernes engagement. I profilfaget bliver der arbejdet med at gøre faget praktisk orienteret og anvende de tilbud som bl.a. Insero stiller til rådighed.

 

"Vi har især haft stor glæde af LEGO Mind Storms og i at deltage i First LEGO League, hvor vi i skoleåret 2011/12 havde en finaledeltager på skolen. Desuden har vi benyttet og systematiseret arbejdet med Geogebra, og systematisk inddragelse af bl.a. Mobillab er på vej", forklarer Karsten Damgaard.