Internationalt projekt overrasker på energimærker

De første resultater viser sig nu i det internationale projekt Insero Live Lab. En energikonsulent har vurderet de nye energiteknologiers effekt på husstandene – og resultatet er ligeså overraskende som det er opløftende.

 

 

undefined

 

De første resultater i det internationale projekt Insero Live Lab viser en kraftig forbedring i energimærkning for de deltagende husstande. Langt størstedelen har opnået energiklasse A, efter deres boliger er blevet udstyret med de nyeste energiteknologier. Det overrasker energikonsulent Torben Bartnik, som har udformet energirapporterne.

”Jeg har været ude og besigtige en stor del af ejendommene i Insero Live Lab, og det generelle billede er, at energiskalaen har rykket sig adskillige mærker opad. Ser man på flere af husenes alder, så er det overraskende, at de kan havne så højt oppe på energiskalaen, som tilfældet er”,  fortæller Torben Bartnik, som til dagligt fastsætter energimærkninger, gennem sin egen virksomhed Bartnik Byg. Ifølge ham, spiller flere faktorer ind når et energimærke skal fastsættes.

”Energimærkninger baserer sig på kvaliteten af isoleringen, vinduer, døre, ventilation og varmeinstallationen i en bygning. I dette tilfælde er varmeforsyningen blevet ændret til alternative energikilder – det har klart været med til at flytte energimærkningerne så højt op på skalaen,”  forklarer Torben Bartnik.

 

Gode energimærkninger fører til højere huspriser
De nye energiteknologier har ikke kun resulteret i forbedrede energimærkninger for de deltagende husstande i projektet. Ejendomsmægler Gitte Holbech fra EDC i Hedensted har været på besøg ved en af husstandene, for at vurdere, om de forbedrede energimærker har resulteret i en værdistigning.

”Var huset sat til salg før forbedringerne, ville det formentlig være til i underkanten af 1,4 mio. og så skulle der gives et betydeligt afslag. Som huset står nu ville jeg sætte det til salg for omkring 1,5 mio. og forvente et langt mindre afslag, fordi der ikke er så meget at kommentere på,”  forklarer Gitte Holbech. Det pågældende hus var gået fra energiklasse C til A2010.

Hun er ligeledes overrasket over de gode energimærker som husene i Stenderup er blevet vurderet til – især husenes alder taget i betragtning.

”Jeg har aldrig set et hus fra den årgang med så flot et energimærke. Faktisk synes jeg det er godt, hvis nyere huse har et B, så det overrasker mig positivt, at huset får så fint et energimærke – der er jo næsten ikke plads til forbedringer. Generelt ser jeg en sammenhæng mellem pris og energimærker – også i forhold til efterspørgsel. Det er min erfaring, at huse med dårlige energimærker ofte ligger længere tid på markedet, inden de bliver solgt,”  fortæller Gitte Holbech.

Resultat overrasker positivt
I alt har tyve husstande i Insero Live Lab fået opgraderet deres boliger med de nyeste energiteknologier såsom varmepumper, solceller og solbrønde. Ved hjælp af et Smart Grid – et intelligent net, der binder husene sammen – afprøver familierne blandt andet teknologiernes indbyrdes samspil og sammenhængen med hele energisystemet.

”Inden vi startede Insero Live Lab, var det ikke et mål i sig selv at forbedre husenes energimærker, men vi havde en forventning om, at opgraderingerne til nye energiteknologier ville have en effekt. Det overrasker mig dog positivt, at vurderingerne har vist sig at være så flotte. Derudover er det da fantastisk for husejerne, at opgraderingerne samtidig har øget værdien på deres hus”,  slutter chefspecialist ved Insero Energy Steen Kramer.

Sådan så det ud, da Torben Bartnik og Gitte Holbech vurderede husstandene i Insero Live Lab: