Investering i øget samspil mellem uddannelse og erhverv

Investering i øget samspil mellem uddannelse og erhverv

For at styrke samspillet mellem uddannelse og erhverv har Energi Horsens netop sat 2,5 mio. kr. af til at etablere et konsortium der skal skabe kontakter mellem fx lærere og virksomheder - og forbedre den kontakt der er i dag. Nu skal der findes en partner vil tage opgaven som konsortium.

 

Energi Horsens har brugt det sidste år på at analysere erhvervslivet og uddannelserne i området, for at finde frem til, hvor der skal sættes ind for at styrke og udvikle området. Et af de punkter som gentagne gange har vist behov for et løft er samspillet mellem uddannelse og erhvervsliv. Lærerne anbefaler tættere kontakt med virksomhederne for at give eleverne et indtryk af, hvad fagene bruges til i den virkelige verden. Og omvendt er vidensniveauet i erhvervslivet under landsgennemsnittet. Derfor tager Energi Horsens nu første skridt til at forbedre dette samspil - til fordel for begge parter.

 

"Vi vil investere i at etablere et konsortium, som får til opgave at være samlingspunkt for den kontakt der er mellem virksomheder og uddannelser i området. Konsortiet skal sikre, at det er nemt for lærere at komme i dialog på en virksomhed og at virksomhedsbesøgene opkvalificeres, så elevernes udbytte stiger," forklarer uddannelseschef i Energi Horsens, Hans Jørn Hansen om investeringen og fortsætter: "Og for virksomhederne skal det være lettere at skabe kontakt til uddannelsesverden, når de fx har behov for ny viden."

 

Konsortium partner efterlyses

Energi Horsens har sat 2,5 mio. kr. af til projektet. Og første skridt er, at finde en partner, som vil tage opgaven som konsortium. "Vi har lavet et udbud, og flere parter kan søge opgaven - både lokale og nationale. Når vi har på plads, hvem vi giver opgaven - skal arbejdet med at etablere samspillet i gang. Og så skal de enkelte skoler og virksomheder byde ind med projekter, som vi så kan arbejde videre med," siger Hans Jørn Hansen.

 

Skolerne og virksomheder kan søge

Der er i dag allerede flere projekter i gang, hvor skoler og virksomheder mødes. Men det skal være nemmere for dem at samles. Hvis en lærer fx har et tema om vand, så skal det være hurtigt gennem konsortiet, at finde frem til virksomheder som kunne give eleverne en erhvervsvinkel på temaet. De projekter som er i gang i dag har ofte forældet materialer eller slet ingen. "En af opgaverne er også, at når kontakten mellem virksomheden og skolen er etableret, så at bidrage til, at der udarbejdes et godt stykke undervisningsmateriale som understøtter det møde eleverne har med virksomheden. Så det bliver et grundigt forløb," forklarer Hans Jørn Hansen.

 

Pengene er bevilget af Energi Horsens til først et konsortium og derefter til små projekter på virksomhederne eller i skolerne de næste tre år. Herefter er håbet, at projekter kan leve videre selv. Ellers kan der være flere investeringer på vej. Onsdag d. 17. februar inviteres alle interesserede til møde om investeringen og spørgsmål vedrørende udbuddet til konsortiet