Konference d. 2. december sætter fokus på udviklingsmuligheder i lokalområdet

Konference d. 2. december sætter fokus på udviklingsmuligheder i lokalområdet

Erhvervsanalyse påviser tre erhvervsområder, hvor lokalområdet har særlige kompetencer, og kan udvikles kraftigt. Dette vil blive debatteret på tre workshops, og resultatet vil blive præsenteret på konferencen d. 2 december.

 

Lokalområdet er stadig domineret af de traditionelle erhverv og har et relativt lavt uddannelsesniveau. Globaliseringen og finanskrisen medfører, at antallet af arbejdspladser i disse erhverv går tilbage. Samtidig skabes der kun få nye videnbaserede, lokale jobs. Men der er også en række potentielle udviklingsmuligheder - og dem vil
vi sætte fokus på denne dag.

 

Vores nye erhvervsanalyse påviste tre erhvervsområder, hvor lokalområdet har særlige kompetencer, samarbejdsrelationer og udviklingsmuligheder. Disse styrkeområder bliver yderligere indkredset og debatteret på tre workshops i november. Det samlede resultat præsenterer vi på konferencen.

 

Se hele programmet her | Tilmeld