Konklusioner fra et år med elcykler

Konklusioner fra et år med elcykler

Prøv1Elcykel-projektet blev til i samarbejde mellem Insero E-Mobility og Hedensted kommune, og det seneste år har fire testhold bestående af frivillige personer bosiddende i landdistrikterne omkring Hedensted testet fordele og ulemper ved elcyklen som en del af familiens transportmuligheder. De blev alle udstyret med en elcykel med en rækkevidde på cirka 50 kilometer per opladning.

 

Formålet med projektet Prøv1Elcykel har været at undersøge, om bus- og biltransporten i de landlige distrikter delvist kunne erstattes med den mere miljøvenlige elcykel. Alle testpersonerne har løbende leveret input for at dokumentere fordele og ulemper ved den alternative løsning, og der tegner sig et interessant billede.

 

Brugervenlige, nemmere og befriende
Tilbagemeldingerne fra testpersonerne har overordnet været rigtig positive. Det bliver blandt andet påpeget, at de fleste oplevede høj brugervenlighed med henblik på at elcyklen er let at styre og anvende til trods for en lidt tungere vægt. Hovedsageligt fra de ældre testpersoner blev der også givet udtryk for, at deres efterhånden svage led blev langt mindre belastet, end når de benytter en almindelig cykel. Det skyldes især, at elcyklen afhjælper i situationer, hvor cyklisten normalt er nødt til at træde hårdere til i pedalerne grundet bakker, vindmodstand o.lign.

 

Særligt i regnvejr og blæst er den tohjulede transport blevet væsentlig nemmere og hurtigere ved hjælp af den elektriske motor. I forhold til kørsel på en almindelig cykel, som man ofte lader stå hjemme på regnvåde dage, er forandringen mærkbar. Dette har også medført, at flere at testpersonerne fik cyklet meget mere, end de normalt ville have gjort. Ved i stedet at lade bilen stå blev den tætte trafik i de større byer samtidig reduceret.

 

Flere af de testpersoner, der til dagligt benytter de offentlige transportmidler, fandt det samtidig utroligt befriende ikke at skulle være afhængig af bestemte og på landet ofte få busafgange samt den unødige ventetid, der også ofte forekommer.

Selvom de fleste af testpersonerne altså generelt har været godt tilfredse med elcyklen, er der dog ikke noget entydigt svar på, hvorvidt elcyklerne kan være et reelt alternativ til den ekstra bil eller bussen.

 

Større tidsforbrug og mindre kapacitet men fint alternativ
Det er hovedsaligt, når det kommer til tidsperspektivet, at elcyklen møder mest modstand. For de fleste ville det nemlig tage dobbelt så lang tid at tage den frem for bilen. Derfor kræver det mere planlægning, hvilket flere af testpersonerne fandt for besværligt. Et andet tilfælde, hvor elcyklen heller ikke helt kunne måle sig med bilen, var i forhold til arbejdssituationer. I jobs med behov for transport uden for lokalområdet ville det ofte være en for stor udfordring at anvende elcyklen. Endelig er brugen af elcyklen udfordret, når det kommer til transport af børn eller i forbindelse med større indkøb. Begge dele situationer, der ofte kommer i umiddelbart forlængelse af arbejdsdagen.

 

Til gengæld synes vejret ikke at have den afgørende effekt i forhold til at vælge elcyklen - så længe der ikke var glat og sne på veje og cykelstier. Tidligere har vejret ellers også været en af grundene til fravalget af cyklen, men ved hjælp af elcyklens lille motor får cyklisten det ekstra skub til at hoppe på cyklen. Dog vil brugen af elcyklen minimeres i vinterperioden i førnævnte tilfælde med sne- og isglatte veje.

 

Sammenholdt med bil nr. 2 blev den grundlæggende konklusion på Prøv1Elcykel således, at elcyklen er et godt alternativ ved særlige brugsmønstre, hvor afstanden er 10-15 km, og hvor der ikke er behov for at fragte større bagage. Efter projektets afslutning har mindst to af testdeltagerne faktisk erstattet bil nummer to, hvilket underbygger dét faktum, at det i høj grad afhænger af den enkeltes kørselsmønster og mentale indstilling til elcyklen og dens potentiale.

 

Elcyklen i stedet for bussen?
Glat føre vil også her være en udfordring i vinterperioden. Omvendt kan transporten i landdistrikterne gøres mere individuel og fleksibel samtidig med at kommunerne potentielt kan spare penge i forbindelse med en mulig reduktion af den offentlige bustransport i perioden fra 1. april 1. oktober. Derfor er konceptet interessant at undersøge nærmere. Det vil blandt andet kræve en etablering af særlige, centrale busopsamlingssteder og indsættelse af elcykler som alternativ til beboere med mere end fem kilometer til disse. Derudover vil det kræve anlægsudgifter til sikker parkering og opbevaring af batteri ved busopsamlingsstederne samt behov for teletaxa til gangbesværede og/eller folk, der af andre årsager ønsker at vælge tilbuddet om elcyklen fra.

 

Uanset ser det ud til, at elcyklerne er ved at vinde frem flere steder verden over, og senest har vi da også berettet om, hvordan en stormarkedsaktør som Yamaha er begyndt at bevæge sig ind på markedet ligesom de danske aktører fra ProMovec også er på banen med en bred portefølje af elegante elcykler.