Kvadratroden af 18-19.08.2009 er lig innovation, provokation og inspiration.

Kvadratroden af 18-19.08.2009 er lig innovation, provokation og inspiration.

I hvert fald, hvis man er natur- og teknikfagslærer i Horsens, Hedensted og Vejle området. Den 18.-19. august inviterer Foreningen Energi Horsens alle undervisere i området til "Naturfagene ud af boksen" dagene. Det er efterfølgeren på sidste års Kick-Off Dag.

 

 

Lærerne skal inspireres
Over to helt særlige dage i august vil internationale oplægsholdere, state-of-the art udstillinger og innovative workshops på skift provokere og inspirere natur- og teknikfagslærerne i Horsen, Hedensted og Vejle-området. De skal, ligesom førende virksomheder, lære konstant at tænke sine kerneydelser ud af boksen.

 

"Med de her dage vil vi give lærerne i området muligheden for at glemme hverdagen for en stund, og tænke den daglige undervisning ud af boksen," fortæller Hans Jørn Hansen, uddan-nelseschef i Foreningen Energi Horsens, som står bag arrangementet.

 

 

En un-konference
Arrangementet er en un-konference. Det er en konference hvor deltagerne aktivt er en del af konferencen og bidrager til inputtene, i modsætning til almindelige konferencer, hvor deltager-ne sidder og lytter til oplæg på oplæg.

 

Og perspektivet er ikke til at tage fejl af. Folkeskolelærere, gymnasielærere og undervisere på mellemlange videregående uddannelser inden for matematik, naturfag og IT kan godt se frem til undervisningsforløb, der vender alt hvad de kender på hovedet.

 

"Vi har inviteret anerkendte internationale oplægsholdere til at fortælle deres tanker om nye måder at undervise og lære på. Eksperimenterende undervisning og involvering er bare nogle af områderne," siger Hans Jørn Hansen. Konferencen er efterfølgeren på sidste års store suc-ces: Kick Off dagene, hvor Foreningen Energi Horsens strategi for at løfte hele uddannelsesom-rådet blev grundlagt. Det er der kommet projekter som Lego Education i folkeskolen og mobile laboratorier ud af.

 


Konkurrencer og netværk
På naturfagene ud af boksen dagene bliver lærerne bl.a. udsat for inspirationsoplæg omkring "Engineering in the classroom" og "Læringsstile og flow", parallelle workshops med input til faglige eller didaktiske udviklinger i naturfagsundervisningen, inddragelse af input i et konkur-rencemæssigt perspektiv samt netvæk, netværk og atter netværk.
"Vores forventning er, at give lærerne input til hverdagen og netværk på tværs af skoler og niveauer. Vi ser frem til at mange lærere møder op," fortæller Hans Jørn Hansen.

 

Un-konferencen er sponsoreret af Foreningen Energi Horsens for at fremme interessen for na-tur- og teknikfagene blandt elever og studerende i området omkring Horsens, Hedensted og Vejle, samt for at fremme lysten til innovation og nytænkning. VIA University College er en stor spiller indenfor både natur- og teknikfagsuddannelser og innovation i Horsens-området, hvorfor en udvikling indenfor fagområder som disse også er i VIA's interesse.

 

Se mere information på: www.energihorsens.dk/ud-af-boksen