Lærere inviteres til konference om at føre undervisningen ud i virkeligheden

Lærere inviteres til konference om at føre undervisningen ud i virkeligheden

Energi Horsens inviterer alle lærere til inspirationskonference. Temaet er hvordan lærerne kan skabe et godt samarbejde med erhvervslivet inden for de teknisk og naturvidenskabelige fag - for at motivere og engagere eleverne.

 

Energi Horsens følger nu op på sidste års succes og inviterer alle lærere på tværs af folkeskoler, efterskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser til lærerkonference i september måned. Årets tema er "Samarbejde mellem uddannelse og erhverv" og konferencen giver deltagerne konkrete ideer til, hvordan de kan samarbejde med virksomheder i deres undervisning. For samarbejde med erhvervslivet giver resultater:

 

"Vi kan se, at virksomhedsbesøg og andet samarbejde med erhvervslivet motiverer og inspirerer både elever og lærere. De oplever, hvordan den faglige viden passer ind i den virkelige verden - og det gør undervisningen spændende, relevant og ikke mindst virkelighedsnær," forklarer Hans Jørn Hansen, uddannelseschef hos Energi Horsens, som i samarbejde med VIA University College står bag konferencen. Energi Horsens arbejder løbende på at udvikle samarbejdet mellem uddannelse og erhvervsliv, og konferencen er et led i dette indsatsområde - som skal komme både uddannelser og virksomheder til glæde.

 

Konkrete ideer og international inspiration
Udover at lærerne skal inspireres til at gøre noget andet end de plejer gennem øvelser og praktiske eksempler, så er målet med konferencen også helt konkret.

 

"Når lærerne går hjem fra konferencen vil de have konkrete ideer til mulige samarbejder med virksomheder indenfor en række forskellige emner, som fysik, kemi, matematik osv. De vil have opbygget et netværk med både virksomheder og andre undervisere og planer som de kan tage med hjem og bruge med det samme," fortæller Hans Jørn Hansen.

 

Konferencen er bygget op omkring en kombination af virksomhedsbesøg, inspirerende oplæg og øvelser. Der holdes to inspirationsindsprøjtninger. Den ene oplægsholder er Henrik Jacobsen fra Universe Research Lab. Han vil fortælle om hans erfaringer med og viden om, hvad der engagerer den enkelte elev/studerende og hvilken læring, der sker i de uformelle læringsmiljø-er. Den anden oplægsholder er international og fra Siemens AG, Corporate Communications and Government Affairs. Dr. Frank Stefan Becker fortæller om den manglende interesse for naturfagene og hvordan vi gør dem mere interessante. 

 

"Vi har valgt netop disse hovedtalere, fordi de har utrolig interessante tanker om, hvordan vi kan motivere og engagere eleverne fagligt - og dermed øge læringen. Og med kombinationen af en fagperson og en virksomhedsperson, opnår vi det miks som mange lærere har efterlyst," siger Hans Jørn Hansen.

 

Tid og sted
Konferencen er for alle lærere i hele landet inden for de teknisk og naturvidenskabelige fag - på flere niveauer lige fra folkeskoler, ungdomsuddannelser til videregående uddannelser.

 

Konferencen afholdes d. 14-15. september kl. 8-16 i Vitus Bering Innovation Park, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens.
Prisen er 500 kr. for lærere inden for Energi Horsens området (området mellem Horsens, Vejle og Juelsminde) og 1000 kr. for alle andre. Tilmelding sker på www.viauc.dk/konferencer senest d. 1. september 2010

 

Se mere information på: www.energihorsens.dk/ud-af-boksen.