Lærere ønsker inspiration til at undervise i innovation

Lærere ønsker inspiration til at undervise i innovation

Et nyt initiativ vil inspirere lærere og undervisere til at tænke innovation ind i undervisningen. Flere skoler og uddannelsesinstitutioner har allerede vist interesse, og det første inspirationskursus er netop afholdt.

 Der er nu hjælp at hente til de skoler og uddannelsesinstitutioner, som ønsker inspiration til, hvordan man designer konkrete undervisningsforløb i innovation. Bag initiativet står Insero Science Academy, som mærker en tydelig efterspørgsel fra skolernes side. 

"Vi oplever, at lærere og undervisere savner inspiration til, hvordan de kan undervise i innovation, og det vil vi rigtig gerne hjælpe dem med. Vi tager udgangspunkt i de enkelte læreres behov og hjælper dem med at skræddersy forløb, der passer til deres undervisning", forklarer projektleder ved Insero Science Academy Katrine Læssøe Mikkelsen. 

Første skole har haft besøg


En gruppe lærere fra Stensballeskolen har netop været på inspirationskursus, hvor de søgte inspiration til at udforme et 10-ugers innovationsforløb målrettet skolens 7., 8. og 9. klasse. 

"Vi savnede input til, hvordan man indbygger innovation i et læringsforløb det er ikke noget som vi har erfaring med. Her fik vi nogle konkrete ideer til, hvordan vi kan gribe det an", forklarer lærer på Stensballeskolen Mads Holtet, som til dagligt underviser i blandt andet biologi, historie, samfundsfag og idræt.

 "Nu skal vi have sat gang i udformningen af forløbet, og her har Insero Science Academy tilbudt at følge op med sparring. Selve processen er helt ny og meget anderledes i forhold til hvordan vi normalt tilrettelægger vores undervisning, så det betyder meget at vi har et sted at gå til for råd og vejledning", forklarer Mads Holtet. 

Lærernes kompetenceniveau i innovation skal hæves


Inseros Mobil Lab 3 med temaet innovation og ideudvikling kan indgå som en del af undervisningen i innovation, hvis det passer til den enkelte skoles behov. Laboratoriet er indrettet med inspiration, arbejdsstationer og innovative læringsmetoder, som opfordrer til kreativ tænkning. Ambitionen er at hæve lærernes kompetenceniveau, så de lettere kan inddrage innovation i den daglige undervisning såvel som i længerevarende projektforløb. 

 "Lærerne rundt omkring på skolerne er faktisk rigtig gode til at tænke innovativt. Vores ambition er, at gøre det mere håndgribeligt for lærerne ved at hjælpe dem med at designe undervisningsforløb i innovation. I første omgang med fokus på skoler og institutioner i Horsens, Vejle, Hedensted og Juelsminde", slutter Katrine Læssøe Mikkelsen. 

Skoler eller uddannelsesinstitutioner, som savner inspiration til at designe forløb i innovation, er velkomne til at kontakte Katrine Læssøe Mikkelsen. De enkelte kurser designes og vinkles alt efter den enkelte skoles behov og fokus.