Lærere skal inspireres fra USA

Lærere skal inspireres fra USA

I næste uge har alle lærere indenfor teknik og naturvidenskab i Horsens, Hedensted og Vejle-område nu muligheden for at få en inspirationsindsprøjtning - både fra USA og fra TV2's Plan B. Men udover inspiration udefra skal lærere også selv på banen - for temaet er eksperimenterende undervisning og at tænke ud af boksen.

 

 

På tværs af niveauer
Foreningen Energi Horsens inviterer nu alle lærerne til en stor inspirationskonference i næste uge: Ud Af Boksen. Og lærere kommer både fra folkeskolen, ungdomsuddannelser og videre-gående uddannelser. En af oplægsholderne er Professor Chris Rogers fra Tufts University i USA.
"Chris Rogers ved, hvordan man kan bryde med de traditionelle rammer. I Danmark er vi fast-låste i rammer og niveauer. Derfor skal vi på konferencen søge ud af boksen og lade den fagli-ge udvikling gå på tværs af niveauer," fortæller Hans Jørn Hansen, uddannelseschef i Energi Horsens.

 

 

TV2s PLAN B
Et andet inspirationsoplæg holdes af Per Havgaard fra TV2s PLAN B. Her er fokus - som i TV-programmet - på læringsstile. For ikke alle børn lærer på samme måde.
"Vi håber lærerne får inspiration til at tænke nyt og anderledes i undervisningen, og vil begyn-de at tænke i læringsstile i deres undervisning," siger hans Jørn Hansen. Læringsstile handler om, at vi alle lærer forskelligt. Nogle er boglige, andre praktiske osv. Det er derfor et vigtigt redskab i undervisning.

 

 

Hvorfor er naturfag vigtige?
Det er et spørgsmål, som Ud Af Boksen også vil tage op, og som er vigtigt at overveje, når eleverne skal lære faget og have interesse for det. Fysik, kemi, biologi, matematik og andre naturfag er for mange elever noget man lærer om i skolen. Men hvorfor?
"Kun en lille del af eleverne synes naturfag er interessante i sig selv. Langt de fleste skal kun-ne se en mening med fagene. De skal få øjnene op for alle de steder i erhvervslivet, i det of-fentlige og i vores alles hverdag, hvor naturfag er en forudsætning. Det vil vi gerne arbejde videre med. Eleverne skal have en forståelse for, at faget er afgørende i vores alles dagligdag," forklarer Hans Jørn Hansen.

 

 

Satsning på samspillet mellem skole og erhverv
I Energi Horsens har 2009 på uddannelsessiden været præget af projekter omkring mobile laboratorier og undervisningsmaterialet Lego Education, som flere skoler har fået tildelt og er blevet lært op i.
"På denne konference håber vi på at få ideer til, hvordan vi skaber et bedre samspil mellem uddannelserne og erhvervslivet. Det vil vi nemlig gå ind i, i det næste år. Det giver også god mening if. de mange erhvervsinvesteringer vi har gang i," siger Hans Jørn Hansen.
Et sådan samspil praktiseres allerede på flere skoler rundt om i verden - med succes.

 

Læs mere om programmet og tilmeld dig på på http://energihorsens.dk/Energihorsens/Energihorsens.aspx?page=78