Lokale aktører i stort, nyt forskningsprojekt

Lokale aktører i stort, nyt forskningsprojekt

Klimabevidst.dk, Insero E-mobility og Insero Business Services - alle med base i VBI Park i Horsens - skal hen over de næste fire år medvirke i forskningsprojektet EcoSense, der har fået bevilliget 18 mio. kr. Projektet gå ud på at kortlægge, hvordan sensorer i vores mobiltelefoner kan fungere som samfundsmæssigt godartede sladrehanke og gøre såvel brugere som samfund mere klimabevidste.

 

Projektet ledes af en gruppe forskere fra Aarhus Universitet og formålet er at udvikle og demonstrere nye metoder til at måle, opsamle og visualisere data og information fra de mange smartphones, vi allerede bruger i vores hverdag.

 

En smartphone indeholder i dag ca. 10 individuelle sensorer som f.eks. GPS, lys, lyd, bevægelse og WiFi, som bruges til f.eks. reklamer, men de kan også bruges til øget klimabevidsthed.

 

"Data fra smartphones siger noget om vores klimabelastning, f.eks. i forhold til hvordan du transporterer dig om du går, cykler, kører i bil, eller tog. Med pengene skal vi de næste fire år forske i, hvordan vi kombinerer data fra mobiltelefonen med data fra stationære miljøsensorer og skaber nye services til samfundet som kan nedsætte vores belastning af miljøet", fortæller forskningsprojektets leder, Professor Kaj Grønbæk, Aarhus Universitet, Institut for Datalogi.

 

Med i projekt EcoSense er en række nationale og internationale aktører, herunder flere Horsens-virksomheder som Insero E-mobility, Insero Business Services, Klimabevidst.dk samt Energi Horsens Fondens rullende laboratorier MobilLabs.

 

Virksomhederne skal blandt andet levere en række praktiske cases til projektet, så forskerne kan få afprøvet deres idéer og prototyper i virkeligheden.

 

"Hos Klimabevidst.dk giver vi i forvejen brugere adgang til inspiration, informationer og vejledninger om grøn energi og klimavenlig adfærd via internettet. Vi motiverer til reduktion af energiforbruget, og som platform kan vi bl.a. tilbyde forskerne adgang til forskellige målgrupper, hvorpå nye, digitale værktøjer og koncepter skal testes af. Det ser vi meget frem til at være aktiv del af, fordi det naturligvis også vil give os fornyet viden om teknologier og brugen af dem", fortæller Thomas Mikkelsen, direktør i Klimabevidst.dk.

 

Klimabevidst.dk og de øvrige aktører forventer inden for kort tid at få besøg af projektets forskere, så de første cases kan blive konkretiseret.

 

"I Insero E-mobility arbejder vi for at styrke den danske e-mobilitetssektor, allerede i dag er der flere elbiler med integration til smartphones. Derfor skal vi også have teknologien afprøvet på elbiler, og derfor har vi fra starten haft stor interesse i projektet", fortæller projektleder Jens Christian Lodberg Høj, som forventer at fremtidens elektriske køretøjer bliver rullende kommunikationsplatforme.

 

Der har netop været kick-off møde på projekt EcoSense, som har fået bevilliget ca. 18 mio. kr. fra Det Strategiske Forskningsråd.