Lokale talenter hædres af Energi Horsens

Lokale talenter hædres af Energi Horsens

28 nybagte studenter fra lokale gymnasier, HF, HHX og HTX blev tirsdag den 29. juni belønnet for deres talent og gode kammeratskab med hver et legat på 10.000 kr. Beløbet er øremærket til IT-udstyr.

 

Det er de lokale uddannelsesinstitutioner, som hvert år indstiller studenterne til Energi Horsens' legater. Det sker ud fra kriterier om både godt kammeratskab og topkarakter. Alle legatmodtagere skal således have opnået karakteren 12 i mindst et fag inden for enten naturvidenskab, matematik, IT eller teknik.

 

"Vi har store forhåbninger til jer som områdets særlige talenter. I er rollemodeller i den lokale talentmasse og vil i fremtiden være nogle af dem, som jeres kammerater ser hen til, når de skal beslutte sig for, hvilken vej de vil gå", sagde formand Ulrik Kragh, Energi Horsens, i sin lykønskningstale.

 

 
Fokus på udvikling
Formanden kom også ind på baggrunden for, hvorfor Energi Horsens vælger at belønne studenter med kompetencer inden for netop de naturvidenskabelige og teknologiske fag.


"I skal være med til at sikre fremtidens arbejdskraft her på egnen, hvor vi satser på vækst og udvikling. I den forbindelse kommer omstillingsevne, vilje, kreativitet og faglig uddannelse til at betyde alt, og forhåbentlig vil denne påskønnelse nære jeres interesse for at dygtiggøre jer yderligere i netop disse fag", sagde Ulrik Kragh.

 

 
God når det gælder
Selve overrækkelsen foregik på Horsens Kunstmuseum, hvor OL guld-vinderen Eskild Ebbesen også var indbudt til at fortælle om sine erfaringer med at sætte sig mål - og at nå dem.


Det er i år tredje gang, at Energi Horsens hædrer områdets talenter. Tidligere legatmodtagere var også inviteret til dette års overrækkelse med henblik på at styrke talenternes netværk.