Mobil Lab ruller videre i 4 år

Mobil Lab ruller videre i 4 år

Inseros Mobil Labs har vundet indpas på de lokale skoler, hvor lærere og elever er begejstrede for at få lov til at arbejde i et rigtigt laboratorie udstyret med ny teknologi. Nu forlænges konceptet med 4 år.

Projektet Mobil Lab er en del af Inseros satsning på at styrke lokalområdets uddannelse inden for naturvidenskab og innovation. Konceptet er, at tre lastbiltrailere, der er indrettet som mobile laboratorier, kan bruges gratis i undervisningen på lokale skoler. Oprindeligt skulle projektet afsluttes i juni 2014, men fordi skolerne er meget positive over for laboratorierne, bevilger fonden Insero Horsens nu penge til at dække projektets udgifter for de næste fire år. 

Konceptets levetid forlænges, fordi der er massiv opbakning til projektet blandt skolerne i lokalområdet. I 2013 benyttede 32 forskellige skoler og læringsinstitutioner sig af tilbuddet lige fra Stenballeskolen til Rødkilde Gymnasium og Bråskovgård Efterskole. Det er en stigning på over 50 % fra 18 institutioner året før. Samtidig har de tre Mobil Labs været booket eller lejet ud i 77 % af skolernes undervisningsuger, så interessen for laboratorierne er stor.

"Mobil Lab er et initiativ, som er udtænkt af undervisere for undervisere, og er derfor etableret på baggrund af lærernes egne behov og ideer. Vi kan se, at der er stor interesse for at bruge laboratorierne, fordi de giver eleverne mulighed for at arbejde med nye teknologier og dyrt udstyr, som skolen ikke selv kan stille til rådighed" siger Anders Pagh, Insero Science Academys projektleder af Mobil Lab.

Igennem de seneste år har det vist sig, at Mobil Lab er en ressource, som eleverne tager godt imod, fordi de får lov til at arbejde med teknologisk udstyr, der giver mulighed for at udvikle nye og mere udfordrende forsøg dog tager det tid for lærerne at integrere de mobile laboratorier i undervisningen. 

"Vi er rigtig glade for, at konceptet for lov til at forsætte, fordi lærerne jo selv bestemmer, hvordan Mobil Labs bruges. Skolerne og underviserne er i gang med at opbygge erfaring med, hvordan laboratorierne udnyttes bedst, så på den måde er projektet stadig under opbygning. Når projektet forsætter får lærerne mere erfaring, og med mere erfarne undervisere får eleverne et større udbytte", forklarer Anders Pagh.

Fast inventar på skoleskemaet?

I løbet af de næste fire år skal de tre laboratorier videreudvikles ud fra de behov skolerne har, så laboratorierne bliver mere end et supplement til undervisningen. Målet er, at Mobil Labs tre temaer Udforsk kroppens energi, Udforsk fremtidens energi og Udforsk den gode ide, skal inkorporeres i undervisningsplanerne.

Flere skoler har desuden efterspurgt, at Mobil Lab får en endnu større målgruppe end den nuværende til 7.-10 klasse og 1.g, så mellemtrinnet også har mulighed for at benytte tilbuddet. Ud fra skolernes behov og efterspørgsel skal Mobil Lab og det tilhørende undervisningsmateriale tilpasses de nye årgange niveaumæssigt, mens teknologierne skal opdateres.

Rullende innovation til erhvervslivet
Det er ikke kun i skolerne at Mobil Lab er populært det lokale erhvervsliv har udvist stor interesse for at få besøg af innovationslaboratoriet Mobil Lab 3, og derfor skal virksomheder i lokalområdet nu kunne booke labbet til eksempelvis ide- og projektudvikling.

"Laboratoriet kunne jeg sagtens se os bruge i forbindelse med kick-off eller brainstorming til et projekt, netop, fordi arbejdsrummet nærer nye ideer. Det, at komme ud af kontoret og ind i et rum designet til nytænkning, sætter automatisk gang i kreativiteten" forklarer Signe Josephsen, kommunikationskonsulent i ARC.

Det nye tiltag, om at lade virksomheder bruge Mobil Lab, har til formål at sætte skub i erhvervsudviklingen i nærområdet og styrke det lokale erhvervsliv. 
Mobil lab drives til dagligt af Insero Science Academy og er resultatet af en kick-off dag, hvor undervisere, erhvervsliv og kommuner var inviteret til at drøfte, hvordan interessen for naturvidenskabelige fag kunne øges, og undervisningen i fagene styrkes. 

Kontakt
Insero Science Academys projektleder for Mobil Labs Anders Pagh kan kontaktes på anpa@insero.dk og mobil: 41 32 98 43.
Inseros kommunikationschef Ane Søby Eskildsen kan kontaktes på ase@insero.dk eller mobil 41 32 98 34.