Naturfag med nye øjne

Naturfag med nye øjne

Et lokalt udviklingsprojekt har sat skoler, virksomhed og fond sammen om at styrke interessen for naturfag og skabe nye muligheder i naturfagsundervisningen.

 

Halvvejs viser resultaterne sig allerede. Horsens Statsskole er blandt de skoler, som er med i udviklingsprojektet med navnet Naturfag med nye øjne. Projektet, som Energi Horsens Fonden har investeret i, giver fem lokale skoler mulighed for at prøve TAGARNOs nye digitale forstørrelsesapparat af og bidrage til at udvikle undervisningsmetoder, som supplerer teknologien.

 

Målet med projektet er i samarbejde at fremelske et undervisningsmiljø, hvor det digitale forstørrelsesapparat og nye øvelser øger motivationen og interessen for naturfagene blandt eleverne. Forstørrelse skaber begejstring Projektet, som har kørt siden efteråret 2011, viser tydeligt, at forstørrelse er en effektiv måde at vække opmærksomhed, nysgerrighed og begejstring blandt eleverne. Signe, som er elev i 2.k på Horsens Statsskole, har prøvet apparatet i kemitimerne: "Jeg synes virkelig, det har været fedt at kunne se det på storskærm. Før var det bare kedelige powerpoints, men nu er det som at se en film, når man fremlægger. Det er fedt."

 

Det digitale forstørrelsesapparat, kan forstørre ting fra fx naturen op på en skærm, så hele klassen kan dele oplevelsen.

"Jeg har lige lavet en øvelse, hvor mine elever så sten og mineraler helt tæt på og diskuterede hvad de så. Det giver dem en større fornemmelse af, hvad det rent faktisk er, der sker ude i naturen. Naturen kommer med helt ind i klasselokalet," fortæller kemi- og naturgeografilærer Tanya Blach Eriksen. Faget kommer tættere på.

 

Andre resultater fra projektet peger på, at forstørrelse gør det lettere at forstå sammenhængen mellem teori og virkelighed, og at muligheden for fælles diskussion skaber et dynamisk undervisningsmiljø. Eleverne stiller spørgsmål og kommer med reaktioner og input i et fælles forum, imens de ser forstørrelsen. Det gør indtryk. Faget bliver mere diskuterende og praktisk i stedet for teoretisk, hvilket er en fordom vi også havde for vi er en sproglig klasse. "Undervisningen er ikke så bundet, man føler mere, det er en leg og ikke egentlig undervisning," siger Daniel fra 2.a, og Tanya Blach Eriksen tilføjer: "Eleverne synes, mikroskoperne er rigtig sjove. En af mine kolleger har fx haft myrer inde under mikroskopet, og det ser rigtig ulækkert ud. Og så husker eleverne timerne."

 

Samme erfaringer har biologi- og idrætslærer Mads Ole Jensen gjort: "Eleverne bliver fascineret og grebet af forstørrelserne. Og spontant begynder de at tage initiativ til at undersøge forskellige ting, og de stiller spørgsmål, som er meget faglige. På den måde virker forstørrelserne som en hook, der gør, at jeg får fat i eleverne, og hvor jeg bagefter kan trække nogle faglige tråde."

 

Internationalt potentiale Projektet er samtidig en historie om en lokal virksomhed, som har investeret en masse tid og kræfter i en brugerdrevet proces, som har givet virksomheden værdifuldt input til, hvordan de kan videreudvikle deres teknologi og de dertilhørende undervisningsmaterialer. Lærerne, som har testet apparatet, har blogget om deres oplevelser, og de har løbende fortalt os nye ting, både om anvendelsesområder og om resultater. Derfor står vi også i dag med et produkt, som er forankret i brugernes virkelighed. "Det er mere end et apparat - det er også et omkringliggende viden-setup i form af en inspirationsblog med undervisningseksempler, til gavn for elever og lærere over hele Danmark," fortæller projektleder Rikke Thea Fabricius-Rømer fra TAGARNO.

 

Den tredje part i projektet, Energi Horsens Fonden, oplever også, at projektet kan være med til at løfte naturfagsundervisningen generelt: "Da vi valgte at investere i et sådan udviklingsprojekt, var det for at skabe en synergi mellem lokale skoler og en lokal virksomhed. Potentialet i udstyret og den læring, projektet har givet i form af eksperimenterende undervisning, viser dog helt tydeligt, at udbyttet af projektet har både nationalt og internationalt potentiale. Det er med til at løfte en meget vigtig udfordring for naturfagene i disse år nemlig vigtigheden af, at eleverne er begejstrede og forstår meningen med faget. Hvad det kan bruges til, og hvordan teori og praksis spiller sammen," forklarer uddannelseschef, Hans Jørn Hansen.

 

Fakta

Samarbejde mellem lokale aktører: Udviklingsprojektet Naturfag med nye øjne er et samarbejde mellem naturfagslærere på fem skoler, Horsens virksomheden TAGARNO, som bl.a. udvikler digitale forstørrelsesapparater, samt Energi Horsens Fonden som bl.a. investerer i lokale uddannelsesprojekter, hvor undervisningen i naturfagene udvikles og bliver mere eksperimenterende.

 

Baggrunden for projektet: Energi Horsens Fonden har uddannelse som et af sine fokusområder, og projektet Naturfag med nye øjne kom i stand ved, at TAGARNO i foråret 2011 kom i dialog med Energi Horsens Fonden om muligheden for et samarbejde. På det tidspunkt barslede TAGARNO med en idé til et produkt, som skulle være med til at styrke formidlingsaspektet i naturfagsundervisningen. TAGARNO og Energi Horsens Fonden indbød alle folkeskoler og gymnasier i lokalområdet til at ansøge om at deltage i projektet. De to samarbejdspartnere fandt i fællesskab frem til de mest motiverede skoler, som kunne bidrage til processen.

 

De fem udvalgte skoler er: Horsens Statsskole, Lundskolen, Daugård Skole, Stensballeskolen og Rødkilde Gymnasium. 

Om apparatet og undervisningen: MAGNUS HD-apparatet kombinerer høj HD billedkvalitet og brugervenlighed med gode didaktiske intentioner. I udviklingsprocessen har blikfang og interaktionsformer været vigtige områder, som teknikken skulle støtte op omkring. Det handler om at skabe opmærksomhed og begejstring for naturfagene ved at styrke formidlingsaspektet i undervisningen gennem det nye udstyr. Eleverne får mulighed for at gå på opdagelse i naturen på en helt ny måde. Med skarpe HD-billeder kan de for eksempel iagttage hjerterytmen hos dafnier, overvære krystaldannelse på kobber, se struktur i muskelvæv og meget meget mere. Alt dette skaber blikfang, nysgerrighed og danner grobund for ny viden i klasseværelset.

 

Og vidensplatformen: TAGARNO har oprettet en blog, som fungerer som vidensplatform mellem brugere af MAGNUS HD. På bloggen kan alle blive inspireret af anvendelsesmuligheder, og man kan selv komme med input og idéer til andre brugere, ofte lærere. Allerede nu er der god aktivitet på bloggen, og den vil kun vokse med tiden. På den måde kan man sige, projektet altid vil være i udvikling og i fremtiden bidrage aktivt til naturfagsundervisningen i Danmark.