Naturfagene tænkes ‘ud af boksen’

Naturfagene tænkes ‘ud af boksen’

'Naturfagene ud af boksen' var overskriften på sidste års lærerkonference, som VIA University College og Energi Horsens stod bag. Nu følges succesen op med en ny konference, der skal inspirere lærere på tværs af grundskoler, efterskoler, ungdomsuddannelser og videregåendeuddannelser til at koble undervisningen tættere til erhvervslivet. Konferencen finder sted den 14. og 15. september i Horsens.

 

De naturvidenskabelige og tekniske fag spiller en stor rolle for fremtidens vækst og samfundsudvikling. Derfor søger Energi Horsens at inspirere lærere og undervisere inden for netop disse fag til i endnu højere grad at koble deres undervisning til erhvervslivet. Det sker med en stor lærerkonference, som består af flere inspirationsindsprøjtninger, en række valgfrie workshops samt besøg hos lokale virksomheder/institutioner. 

 

Tættere på erhvervslivet

"Vi ved af erfaring, at virksomhedsbesøg og andre former for samarbejde med erhvervslivet motiverer og inspirerer både lærere og elever. De oplever, hvordan den faglige viden fungerer i virkelighedens verden, og det gør undervisningen spændende, relevant og ikke mindst virkelighedsnær", siger Hans Jørn Hansen, uddannelseschef hos Energi Horsens. Her arbejder man løbende med at udvikle samarbejdet mellem uddannelse og erhverv, og inspirationskonferencen er et led i dette indsatsområde.

 

Konkrete ideer
Målet med de to konferencedage er at give deltagerne noget helt konkret med hjem.

 

"Som deltager får man idéer til mulige samarbejder med virksomheder inden for en række forskellige fag såsom matematik, IT, natur & teknik, fysik og kemi.  Man får også udvidet sit netværk med andre virksomheder og undervisere", siger Hans Jørn Hansen.

Blandt de i alt 17 forskellige workshops, som lærerne får mulighed for at vælge imellem, er bl.a. 'Solskin på lager', 'Grøn energi fra sort jord' og 'Cloud-computing - hvad, hvorfor og hvordan?'. Workshopholderne kommer bl.a. fra VIA University College, Innovation Lab og iNano - Århus Universitet.

 

Indsprøjtninger med inspiration
De to konferencedage indledes hver med en inspirationsindsprøjtning til at komme i gang på. Den ene oplægsholder er Henrik Jacobsen fra Universe Research Lab. Han vil fortælle om sine erfaringer med, hvad der motiverer den enkelte elev/studerende, og hvilke resultater man opnår med uformelle læringsmiljøer.

Den anden oplægsholder er journalist Dorte Toft, som arbejder for bl.a. Berlingske. Hun er kendt for sin medvirken i afsløringen af Stein Bagger, og så har hun for nylig udgivet bogen 'Lykkelig i nørdland'.
Dorte Toft har undersøgt, hvorfor så mange piger fravælger de naturvidenskabelige og tekniske fag, og hvad der eventuelt kunne få dem til at vælge dem til.

 

Tid og sted
Konferencen holdes d. 14-15. september kl. 8-16 i Vitus Bering Innovation Park, Chr. M. Østergaards vej 4, 8700 Horsens.
Prisen er 500 kr. for lærere uden for Energi Horsens området (området mellem Horsens, Hedensted, Vejle og Juelsminde) og 1000 kr. for andre.

 

Tilmelding
Tilmelding foregår på www.viauc.dk/konferencer senest den 1. september.

 

Se evt. mere på www.energihorsens.dk/ud-af-boksen.