Ny aktivitetsplads i Glud

Ny aktivitetsplads i Glud

Børn, voksne og ældre har taget godt imod den nye udendørs aktivitetsplads, som Energi Horsens Fonden har bevilget et større beløb til.

 

Den nye lege-, motions- og oplevelsesplads er placeret mellem Glud Skole, SFO og idrætsanlæg, og har fire områder med forskellige temaer: Et aktivitetsområde, et udendørs fitness område, et lege- og læreområde og et teknisk træningsanlæg til boldspil. Dermed er der noget for både børn, voksne og ældre. Pladsen hjælper med at øge trivslen, sundheden og netværket for alle aldersgrupper i lokalområderne.

 

"Aktivitetspladsen har oversteget vores største forventninger, og vi har fået rigtig meget ros for den måde, den er tænkt igennem. Den bliver brugt af hele lokalsamfundet, og der er masser af aktivitet på pladsen hver dag - især i frikvartererne er pladsen sort af børn", siger Formand for Glud og omegns Borgerforening, Preben Kidmose

 

Pladsen kan bl.a. bruges i både idrætsundervisning, frikvarterer og til fritidsaktiviteter. Skolen har dermed fået endnu en aktivitetsmulighed, og unge, som kommer hjem fra overbygningsskolen i Juelsminde, har nu fået en mulighed for at lave forskellige aktiviteter i stedet for at tage hjem. Voksne og ældre har ligesom børnene fået et sted, som kan bruges til udendørs aktiviteter og hjælpe dem med at opnå det sunde liv med motion.

 

"Projektet er et led i en større udvikling af hele lokalområdet, hvor vi i samarbejde med kommunen blandt andet har set på, hvordan man kan gøre det endnu mere attraktivt få folk, især børnefamilier, at flytte til området. Her har pladsen helt sikkert været med til at løfte hele lokalområdet", siger Preben Kidmose

 

Det er Glud og Omegns Borgerforening/Lokalråd, der i samarbejde med flere interessenter, herunder bl.a. Glud Skole og Sportssammenslutningen Skjold, har taget initiativ til at opføre den nye og anderledes aktivitetsplads. Energi Horsens Fonden har med sin investering medvirket til, at projektet blev en realitet.