Ny strategi for vækst: fire områder skal være løftestang

Ny strategi for vækst: fire områder skal være løftestang

Et erhvervsliv domineret af traditionelle erhverv og et lavere uddannelsesniveau end landsgennemsnittet. Det var nogle af resultaterne af Energi Horsens analyse af området i efteråret. Nu står Energi Horsens klar en med strategi og initiativer for vækst og udvikling - og investeringer følger med.

 

Energi Horsens har store ambitioner for området mellem Horsens, Vejle og Juelsminde. Derfor har Energi Horsens lavet en strategi med konkrete initiativer, der skal styrke og løfte erhvervslivet i området - og dermed skabe fremtidens arbejdspladser inden for energi og kommunikationsteknologi. Og sammen med strategien følger et millionbeløb.

 

"Vores analyse af erhvervslivet og kompetencerne i efteråret viste fire erhvervsområder med potentiale for vækst. De fire områder er: Elbiler, geotermisk energi og varme- og køleteknik, IT-styringssystemer og energi byggeri. De fire erhverv har vi nu sat en række initiativer i gang inden for," fortæller administrerende direktør i Energi Horsens, Mogens Vig Pedersen. Energi Horsens står i forvejen bag markante investeringer som Prøv1elbil, projektet hvor familier hverdagstester en elbil, jordvarmeboringer på VIA og Vitus Bering Innovation Park - investeringer som alle har skabt interesse og udvikling for området.

 

Udover de fire erhvervsområder med udviklingspotentiale viste Energi Horsens analyse, at områdets erhvervsliv er domineret af traditionelle erhverv og et lavere uddannelsesniveau end landsgennemsnittet. Ønsket om langt større samarbejde med uddannelses- og forskningsinstitutioner var et andet resultat.

 

Initiativer sat i gang

Potentialet i de fire erhvervsområder er vurderet ud fra om de lokale virksomheder er parate til udvikling, om de vækster og deres kompetenceniveau. Energi Horsens strategi fremhæver nu forskellige initiativer, som kan videreudvikle og løfte erhvervene.

 

"Vi vil investere vores kapital i nye projekter og virksomheder inden for de fire områder, vi vil starte udviklingsprojekter, investere i fælles forskning og så vil vi øge samspillet mellem uddannelsesverden og erhvervslivet," siger Mogens Vig Pedersen. Seneste eksempel er det store projekt som Energi Horsens har startet omkring samarbejdet mellem uddannelse og erhverv. Her er afsat 2,5 millioner de næste tre år til glæde for både de lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

 

Invitation til alle: Byd ind

Men selvom Energi Horsens kan nå langt med sine investeringer, er strategien ikke tænkt som noget Energi Horsens alene skal bære.

 

"Vi håber at lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner vil komme til os med deres gode ideer til projekter inden for de fire erhvervsområder. Er ideen god, så står vi klar med kapital som kan styrke området," slutter Mogens Vig Pedersen.

Energi Horsens strategi for udvikling og vækst i området er skrevet i en rapport: "Vækst og udvikling - Rapport om initiativerne og strategien bag nye indsatsområder inden for energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området". Rapporten kan ses på www.energihorsens.dk eller du kan kontakte Energi Horsens for et eksemplar.

 

I rapporten beskriver Energi Horsens nærmere, hvad tankerne bag de enkelte erhvervsområder og initiativer er. Ligesom eksempler på projekter nævnes.

Læs mere og download rapporten på Energihorsens.dk