Ny taskforce er på udkig efter skuffeideer

Ny taskforce er på udkig efter skuffeideer

En taskforce af eksperter inden for iværksætteri og innovation opfordrer virksomheder til at finde de gode ideer frem. En storstillet indsats som kan være startskuddet til nye virksomheder.

 

Virksomheder i Horsens og Hedensted området opfordres til at finde de gode ideer frem. En nyoprettet taskforce er på udkig efter gemte ideer, som kan omdannes til nye virksomheder. Bag projektet er investeringsfonden Insero Horsens, Hedensted Erhverv, Accelerace og Væksthus Midt, som alle bidrager til at skabe ny vækst og arbejdspladser i området.

 

Vi ved der gemmer sig gule sedler med gode ideer ude i de lokale virksomheder. Vi har derfor oprettet et team som skal hjælpe med at transformere nogle af de gule sedler til det vi kalder spin-off virksomheder, forklarer innovationschef i Insero Horsens, Karsten Lumbye Jensen. En spin-off virksomhed opstår hvis en forretningsmulighed inden for en virksomhed falder uden for kerneproduktet, og derfor bedst kan realiseres i et nyt selskab.

 

Vækst og udvikling
Målsætningen for spin-off projektet er at få sat skub i udviklingen, og få skabt vækst og nye arbejdspladser. Alle gode ideer er potentielle spin-off virksomheder det er taskforcens opgave at finde frem til de rette.

 

Vi forventer at kunne hjælpe med at formidle det potentiale, der gemmer sig i lokalområdet. Nøglen til vækst og udvikling kan meget vel ligge gemt i en skuffe hos en lokal virksomhed. Vi vil arbejde målrettet på at finde frem til ideerne, så vi kan få dannet nye spin-off selskaber, forklarer Karsten Lumbye Jensen.

 

Første testvirksomhed
Erik Steen er direktør for en af de første virksomheder som fik besøg af taskforcen. Han havde længe haft et par ideer liggende, uden at have ressourcerne til at føre dem videre. Derfor tøvede han ikke med at gå i dialog, da taskforcen kontaktede ham.

 

Det var lærerig proces at skulle forklare ideerne højt. Taskforcen kom med gode inputs, såsom at søge patent på mine ideer. Den tanke havde jeg ikke fået uden sparring fra teamet, som også vil hjælpe med at rejse kapital når jeg når dertil, forklarer direktør for tyverisikringsfirmaet EC-Sikring, Erik Steen.

 

Ressourcestærke individer bag taskforce
Fire eksperter, som alle har erfaring inden for iværksætterbranchen, udgør taskforcen. Innovationschef Karsten Lumbye Jensen repræsenterer Insero, som er en kapitalstærk fond der til daglig investerer risikovillig kapital i iværksættere og virksomheder, for at skabe vækst og udvikling. Væksthuset Accelerace, byder ind med senior business consultant Torben Munkholm, og fra Væksthus Midt deltager vækstkonsulent Per Høj Jørgensen. Fjerde medlem er erhvervschef Johannes Grane Larsen fra Hedensted Erhverv, som ser et potentiale i at få de gemte ideer frem i lyset.

 

Ofte har virksomhederne ikke ressourcerne til at starte et nyt initiativ, eller også ligger ideerne for langt fra kerneproduktet. Vi tilbyder at skabe et ressourcegrundlag, som virksomhederne kan benytte som retningsviser udi det videre arbejde med ideerne. Vi bringer individuel ekspertise til bordet, hvilket i sidste ende gavner virksomhederne, forklarer Erhvervschef Johannes Grane Larsen.

 

Spin-off arbejdsmetoden

Teamet arbejder ud fra en kombination af møder og analyser. Først beskriver virksomheden sine ideer og tanker. Taskforcen analyserer derefter potentialerne, og præsenterer sine resultater og anbefalinger til virksomheden. Herefter er det op til virksomheden at afgøre, om den vil gå videre med ideen eventuelt med hjælp fra taskforcen.

 

I Hedensted Kommune er vi ved at opbygge Dansk Produktions Univers blandt andet i samarbejde med Insero. Her vil vi for eksempel kunne tilbyde spin-off virksomheder muligheden for at producere en prototype, forklarer Johannes Grane Larsen.

 

Flere virksomheder tøver dog med at starte en dialog, af frygt for kopiering. Taskforcen lover derfor fuld diskretion, for at sikre de gode ideer bliver det rette sted. Ifølge Johannes Grane Larsen, er den største udfordring frygten for at skabe uro.

 

Mange virksomheder er tilbageholdende med at føre deres ideer ud i livet, da de ikke vil skabe intern uro. Derfor lader vi virksomhederne bestemme i hvilken takt vi skal gå frem.

 

Stik en god ide!
Innovationschef Karsten Lumbye Jensen opfordrer lokalsamfundet til at holde øjne og øre åbne for virksomheder med gode ideer.

 

Gode ideer har det med at rygtes i lokalsamfundet. Hvis nogen har kendskab til en virksomhed med en god ide, er der ingen grund til at tøve - jeg opfordrer alle til at stikke en god ide, hvis de har kendskab til en, slutter Karsten Lumbye Jensen. Med dette tiltag starter Insero et nyt område op, som fonden kalder Spin Off. Målet er at hjælpe de gode ideer på vej så de på sigt kan blive til nye, gode forretninger.