Nye investeringer fra fonden Insero Horsens

Nye investeringer fra fonden Insero Horsens

En ny runde lokale projekter inden for sport, kultur og uddannelse er bevilget af fonden Insero Horsens. Heriblandt nogle meget markante projekter, som har potentiale til at sætte tydelige spor i lokalområdet.

 

Den lokale fond, Insero Horsens, bevilger fire gange om året en række lokale projekter inden for uddannelse, sport og kultur. Målet er at øge børn og unges interesse for naturfagene og at bidrage til at gøre området mere attraktivt. Bevillingerne spænder fra små bidrag til større beløb.

 

Nye projekter inden for uddannelse:
Projekt Samspil 2 - Inseros Projekt Samspil har i de seneste tre år styrket samarbejdet mellem uddannelse og erhvervsliv. Nu udvides projektet med Projekt Samspil 2 som Insero Science Academy skal være udførende på. Fokus vil være på at udvikle nye samarbejdsforløb mellem skoler og virksomheder og samtidig sikre at interessen for de naturvidenskabelige fag fortsat vokser.

 

 

Intelligente Materialer I et udviklingsforløb skal grundskoleelever på 9. og 10. klasse niveau samt 1.g elever på HTX arbejde med intelligente materialer. De skal blandt andet designe og fremstille et produkt, hvor elektronik og tekstil kombineres.
Fremtidens Teknologi For at styrke interessen for de naturvidenskabelige fag, har Insero Science Academy taget initiativ til et nyt projekt som inddrager den nyeste teknologi i den lokale undervisning. Projekt Fremtidens Teknologi vil fokusere på robotteknologi og 3D print, for at undersøge hvordan de to forholdsvis ukendte teknologier kan inddrages på forskellige uddannelsesniveauer.

 


LEGO Mindstorms Løsning Skole har igennem en længere periode arbejdet med LEGO Mindstorms i den daglige undervisning i naturfagene. Nu bevilger Insero yderligere 10 sæt af den nye Mindstorm-robot, så skolen i fremtiden kan tilbyde den innovative undervisning til endnu flere klassetrin.

 

Nye projekter inden for sport og kultur:
Horsens Latin Jazz Corner Horsens Ny Teater ligger lokaler til en ny festival i Horsens Horsens Latin Jazz Festival. Hovedtanken med festivalen er at skabe en kulisse, hvor musikinteresserede kan møde nationale og internationale latin-jazz musikere. Festivalen finder sted d. 3.-9. november 2013, og forventer at tiltrække op imod 2000 besøgende.

 

Horsens Indeni Kulturmetroen vil i et nyt stort projekt afspejle livet der leves i Horsens. Projektet vil være fokuseret omkring et operaoptog gennem midtbyen, som efter planen skal ende ud i folkefest og fællesspisning på havnen. Horsens Indeni finder sted d. 12. september 2013.

 

Øster Snede Aktivitetspark Insero Horsens har bevilget en investering som skal gå til opførelsen af et fællesområde i Øster Snede. Byen har længe savnet et lokalt samlingssted, hvor børn og unge kan mødes til sociale aktiviteter. Aktivitetsparken forventes færdigbygget i foråret 2014.

 

Pelshuer til Horsens Garden Horsens Garden har i mere end 60 år optrådt i både indland og udland. Insero Horsens har bevilget midler til nye pelshuer, så flere drenge i fremtiden kan få glæde af uniformen som en del af Horsens Garden.

 

Horsens Dykkerklub d. 25. august løber handicaparrangementet aktiv for sjov af stabelen. Her vil Horsens Dykkerklub tilbyde lektioner i dykning til de interesserede. Insero Horsens har derfor bevilget midler til aktivitetsdagen.

 

Stenderup Idrætsforening Insero har bevilget midler til nyt udstyr, så den lokale idrætsforening i Stenderup også i fremtiden kan tilbyde nogle ordentlige træningsfaciliteter til medlemmerne.

 

Horsens Kite og Windsurfing Klub Sejlsport har altid været populært i Horsens, set i lyset af de gode forhold på fjorden. Med et formål om at gøre flere nichesportsgrene attraktive for områdets unge, har Insero bevilget midler til Horsens Kite og Windsurfing Klub til bl.a. nyt udstyr.

 

European Venture Contest Insero Horsens er for andet år i træk værter ved European Venture Contest, som er en velorganiseret konkurrence med internationalt format og perspektiv. Temaet er energi når iværksættere skal pitche deres forretningsideer over for et udvalgt panel af investorer og eksperter. European Venture Contest finder sted d. 10. oktober med reception på FÆNGSLET dagen før.

 

Flere ansøgninger, tak

Fonden Insero Horsens mærker en stigning i ansøgninger, men er stadig på udkig efter nye spændende projekter, hvor en bevilling fra fonden kan være med til at løfte projektet.

 

Udover sport, kultur og uddannelse investerer Insero Horsens i iværksættere, virksomheder og udviklingsprojekter inden for energi og IT. Formålet med investeringerne er at skabe bæredygtig vækst og udvikling i lokalområdet, området mellem Horsens, Hedensted, Vejle og Juelsminde.