Nye investeringer fra Insero Horsens 30.03

Nye investeringer fra Insero Horsens

En ny runde lokale projekter inden for forskning, uddannelse sport og kultur er bevilget af fonden Insero Horsens. Heriblandt et ph.d.-projekt og midler til et nyt aktivitetsområde i Bråskov.

 

Den lokale fond, Insero Horsens, bevilger fire gange om året en række lokale projekter inden for uddannelse, sport og kultur. Målet er at øge børn og unges interesse for naturfagene og at bidrage til at gøre området mellem Horsens, Hedensted, Vejle og Juelsminde mere attraktivt.

 

Stationsgrund i Bråskov

Beboerne i Bråskov har i mange år talt om muligheden for at udvikle byens tidligere stationsgrund til et fælles aktivitetsområde. I forbindelse med oprettelsen af Indenrigsministeriets Nedrivningspulje ”indsatspuljen” er projektet nu blevet en realitet. Insero Horsens har samtidig bevilget midler til projektet.

 

Omdrejningspunktet er den tidligere stationsgrund midt i Bråskov, hvor der igennem flere år har ligget en forfalden lagerbygning som ikke var i anvendelse. Ideen er, at skabe en oase til friluftsliv midt i byen, så beboerne får et aktivt samlingssted, hvor børn og voksne får lyst til at opholde sig udendørs og være aktive gennem afholdelse af motionsløb, petanque-turneringer, legedage mv.

 

Horsens Roklub

Insero Horsens har bevilget midler til en ny 4-åres inrigger robåd til klubben. Horsens Roklub har 125-års jubilæum den 16. juni 2015.

 

Ph.d. i Open Innovation på interne sociale medier

Forskningsprojektet har til formål at undersøge, hvorfor og hvordan medarbejdere i virksomheder kommunikerer og deltager i open innovation communities på interne sociale medier. Projektet tager afsæt i en empirisk analyse af medarbejderdeltagelse i open innovation communities på interne sociale medier i flere udvalgte lokale og nationale virksomheder, herunder LEGO, Horsens Kommune, Miralix m.fl.

 

Forskningsprojektet vil dermed skabe mere indsigt i, hvordan interne open innovation communities kan forbedre udnyttelsen af innovationsmuligheder mellem medarbejdere på en arbejdsplads og derigennem bidrage til at styrke viden om innovationsprocesser i danske virksomheder.

 

Horsens Skyttekreds

Horsens Skyttekreds har i dag ca. 240 medlemmer, fra 6 år og op. Horsens Skyttekreds har fået midler til at forbedre deres faciliteter, som bruges rigtig meget til både egne medlemmer, skoleskydning, PR skydninger og større stævner som Jyllandsstævne, hvor de omkring liggende skytteforeninger kommer til Horsens.

 

FabLab Kirkebakkeskolen

Kirkebakkeskolen er en moderne og udviklingsorienteret folkeskole med ca. 760 elever. I samarbejde med primært Vejle Kommune, Spinderihallerne og Vejle Kommunale Ungdomsskole vil de etablere et FabLab på skolen. Det skal bidrage til at udvikle og udbrede skolens arbejde med digitale design- og fabrikationsprocesser samt styrke elevernes engineering- og entreprenørskabskompetencer lokalt, nationalt og internationalt.

 

Etableringen af et FabLab på skolen er et vidtrækkende og eksemplarisk indsatsområde, der kræver både opbygning og indretning af et særligt lokale samt efteruddannelse af lærere med fokus på udvikling og afprøvning på det didaktiske og faglige niveau.