Nyt formandskab for Insero Horsens

 

En enig bestyrelse for foreningen Insero Horsens har torsdag aften konstitueret sig med Hanne Blume som formand og Ulrik Kragh som næstformand. Der er samtidig enighed om at fortsætte det retningsskifte, som blev initieret i 2018 med fokus på at skabe bæredygtig og lønsom vækst.

 

Bestyrelsen for Insero Horsens har torsdag d. 25. april i enighed konstitueret sig med Hanne Blume som formand og Ulrik Kragh som næstformand.

 

”Jeg er glad for, at vi i fællesskab er nået til enighed i bestyrelsen om en konstituering, hvor vi bevarer en kontinuitet i samarbejdet omkring formandskabet. Jeg ser frem til at komme i arbejdstøjet og bringe mine kompetencer i spil i forhold til at gøre Insero Horsens til en rentabel succes, så vi fremover kan gøre en stadig større forskel for det område, som vi tilhører”, siger Hanne Blume, ny bestyrelsesformand for Insero Horsens.

 

Enighed om fastholdelse af fokus på at skabe bæredygtig, lønsom vækst

Efter en dyb og grundig drøftelse af den fremtidige retning for Insero Horsens, er der fundet fælles fodslag om at fortsætte det retningsskifte, som blev initieret i 2018, med fast fokus på at skabe bæredygtig og lønsom vækst.

 

”Jeg er glad for, at vi i bestyrelsen er enige om at fortsætte det retningsskifte, som vi initierede for godt et år siden med en markant mindre risikofyldt profil i vores forretningsmæssige prioriteringer. Vi har konstitueret os med et tæt samarbejdende formandskab og jeg ser frem til at fortsætte arbejdet i bestyrelsen”, siger Ulrik Kragh, næstformand for Insero Horsens.

 

En stærk, lokal aktør

Insero Horsens skal være en stærk, lokal aktør, som gør en aktiv forskel for lokalområdet, ved at drive den lokale udvikling – blandt andet gennem et fremtidigt inspirerende miljø på campusgrunden, hvor Insero Horsens forventer at blive en fremtrædende katalysator i tæt samarbejde med markante, lokale aktører.

 

Højere grad af inddragende åbenhed

Den nye bestyrelse vil desuden have fokus på en højere grad af inddragelse, involvering og åbenhed i forhold til repræsentantskabet og den brede befolkning i Insero Horsens’ lokalområde, så det fremstår klart og tydeligt hvad Insero Horsens står for og bidrager med. Både i forhold til de forretningsmæssige prioriteringer og de lokale investeringer.

 

Fakta

Bestyrelsen i Insero Horsens udgøres af Hanne Blume (bestyrelsesformand), Ulrik Kragh (næstformand), Assia Zouaoui, Thomas Iversen, Carsten Jul Christensen, Ole Kramer og Jørgen Brønd.