Nyt samarbejde skal hjælpe danskerne med at blive grønne.

Nyt samarbejde skal hjælpe danskerne med at blive grønne.

Et nyt samarbejde mellem tre danske kommuner, Københavns Universitet og Klimabevidst.dk giver borgere og virksomheder mulighed for at få gratis vejledning og inspiration omkring energibesparelser og grønne vaner, som kan gavne både klimaet og pengepungen.

 

I samarbejde med Københavns Universitet og Herning, Skanderborg og Aalborg kommuner, lancerer den danske klimaportal, Klimabevidst.dk, et nyt klimainitiativ rettet mod danskerne. Initiativet, der har til formål at skabe interesse for en mere grøn og økonomisk tankegang, skal hjælpe danskerne i gang med at indtænke klima og bæredygtighed i hverdagen. Insero Horsens er investor i Klimabevidst.dk.

 

Samarbejdet omkring klimainitiativet har udmøntet sig i en ny hjemmeside, Klimabevidst.dk, hvor brugerne har gratis adgang til mere end hundrede forskellige klimavenlige guides. I et ukompliceret og forklarende sprog anbefaler hver guide et klimavenligt tiltag eller opmuntrer til en mere grøn adfærd. Et bredt fokus, med alt fra solceller til brændstoføkonomisk kørsel over klimavenlige madvaner og meget andet, sikrer, at der er noget for alle ambitionsniveauer og interesser.

 

Fælles for de mange guides er, at brugerne vil opleve, at en grøn tankegang ofte også er ensbetydende med økonomiske besparelser. Thomas Mikkelsen, initiativtager bag Klimabevidst.dk, uddyber:
"Der kan ofte spares op til 10-15% på de faste udgifter til el, vand, varme og brændstof ved at gennemføre nogle simple tiltag og tænke i klimavenlige baner. Derved kan brugerne medvirke til at nedsætte deres CO2-udledning og mindske deres klimabelastning, samtidig med at de sparer penge - det vinder genlyd i en tid med fokus på både de grønne værdier og det økonomiske råderum."

Borgere og virksomheder skal involveres i kommunens klimaarbejde
Drivkraften bag initiativet er, at gøre klima og bæredygtighed lettilgængeligt ved at samle informationer og grønne løsninger ét sted, så brugerne hurtigt kan danne sig et overblik og lade sig inspirere af de mange forskellige løsningsforslag. Samarbejdet med Klimabevidst.dk skal derfor også ses som et led i kommunernes målsætning om at involvere borgere og virksomheder i kommunernes klimaindsats gennem oplysning og kampagner omkring klimavenlig og bæredygtig adfærd.
Udviklet med udgangspunkt i brugerne
Sammen med de tre kommuner har Københavns Universitet også været involveret i udviklingen af Klimabevidst.dk. Gennem det EU-støttede CIDEA-projekt (Citizen Driven Environmental Action) forsker Københavns Universitet i, hvordan danskerne forholder sig til klimaændringerne, hvilke barrierer de oplever og hvordan de motiveres til at gøre en forskel.

 

"CIDEA har etableret et samarbejde med Klimabevidst.dk, som har den mest omfattende samling af disse spareguides. I forbindelse med samarbejdet vil vi søge at videreudvikle hjemmesiden i fællesskab med virksomheden samt i samarbejde med andre parter på området", fortæller PhD Stipendiat Cand Scient Pol, Christian Elling Scheele, der er tilknyttet CIDEA-projektet på Københavns Universitet.

 

Baggrund:
Klimabevidst.dk er en gratis klimaportal målrettet både borgere og virksomheder. Via hjemmesiden kan brugerne finde vejledninger og gode råd samt en række brugererfaringer omkring grønne tiltag, energibesparelser og miljøvenlige løsninger. Den borger-orienterede del af Klimabevidst.dk er udviklet i samarbejde med en række af landets kommuner samt Københavns Universitet.

 

Følgende kommuner samarbejder på nuværende tidspunkt med Klimabevidst.dk: Aalborg, Herning, Skanderborg, Syddjurs, Horsens, Næstved, Guldborgsund, Lolland og Vordingborg.
Ejerkredsen bag initiativet består bl.a. Østjysk Innovation, Insero samt Syd Energi