Pigerne mod drengene - drengene mod pigerne

Pigerne mod drengene - drengene mod pigerne

Hvordan bliver piger mere interesseret i de "hårde" fag såsom fysik, kemi og matematik? Hvorfor er drenges skoleresultater dårligere end pigers? Det er nogle spørgsmål som lærerne skal samles om i Horsens.

 

Skolen er endnu engang på dagsordenen - og denne gang med ligestillingens briller. For utallige undersøgelser viser, at piger ikke er så interesseret i naturfag som drenge - og at drenge klarer sig generelt dårligere end piger i skolen.

 

Ligestillingsminister Lykke Friis har blandet sig i debatten, og nu afholder Energi Horsens Fonden en konference for lærere, hvor netop dette skal diskuteres.

 

"Vi har fået input fra mange lærere i området - og mange ser netop piger og drenges forskelligheder som en af deres store udfordringer i undervisningen. Ved at få ny inspiration til at tilgodese begge køn håber vi på, at interessen for naturfagene stiger," forklarer uddannelseschef Hans Jørn Hansen fra Energi Horsens Fonden.

 

Til konferencen kommer Steen Hildebrandt og giver sit besyv med i debatten. Professoren fra Århus mener, at tilgangen i skolen skal ændres til at se de enkelte elevers intelligenser, behov og følelser. Også mønsterbryderen Soulaima Gourani holder oplæg om, hvordan hun er blevet motiveret gennem sin karriere til at bryde med forventninger og traditioner. Men formålet med konferencen er netop, at lærerne selv skal udvikle sig og sammen skal finde nye måder at fange både piger og drenge på. Så der skal arbejdes i workshops og på virksomhedsbesøg.

 

Konferencen finder sted den 6.-7. september i Horsens og der er stadig ledige pladser. Tilmelding på http://www.energihorsens.dk/Aktiviteter/232-2-UD_AF_BOKSEN.aspx
Kontakt:
Hans Jørn Hansen, Energi Horsens Fonden 41329837, hjh@energihorsens.dk