Prøv1elbil åbner for tilmelding til en gratis elbil lørdag

Prøv1elbil åbner for tilmelding til en gratis elbil lørdag

Otte elbiler, 100 familier og 4 år. Det er udfordringen for Projekt Prøv1Elbil. En ud-fordring familier i Juelsminde nu har mulighed for at hjælpe med at løse. Interessen har allerede været stor i hele Danmark.

 

Siden projektet Prøv1elbil blev offentliggjort i maj måned, har interessen fra familier og enlige været massiv i hele landet. Dagligt har projektet måtte melde ud til interesserede, at tilmel-dingen først vil ske efter sommerferien. Derfor er alt klar til den store offentliggørelse af, hvem der i første runde kan tilmelde sig klar. En ny hjemmeside og online tilmelding på www.elbilforum.dk.
"Vi har store forventninger til projektet, og tror mange vil være interesseret i at prøve en elbil gratis i tre måneder," fortæller administrerende direktør i Energi Horsens, Mogens Vig Peder-sen. Sammen med NRGi, Hedensted og Horsens Kommuner og Teknologisk Institut har Energi Horsens startet Prøv1elbil projektet.

 

 

Et kig ind i fremtidens Juelsminde
Et af de vigtigste kriterier for at komme i betragtning til en teste en elbil er, at man skal bo i Juelsminde.
"Vi har valgt Juelsminde af flere årsager. Byen har en overskuelig størrelse, infrastrukturen egner sig godt til elbiler og så er NRGi ved at udrulle intelligente elmålere i netop dette områ-de," fortæller udviklingschef Peter Lykke fra NRGi.
Det er ikke sikkert, at alle 100 testfamilier over de næste fire år skal bo i Juelsminde. Andre områder som Horsens kan også komme i spil. Men med ca. 500 familier i Juelsminde, er det et sjovt tankeeksperiment, hvis hver femte familie prøver at have en elbil.
"Vælger vi at lade alle familierne komme fra Juelsminde, bliver det som at kigge ud i fremti-den, hvor hver femte har en elbil. Og alle kender en, som har en. Det er et interessant scena-rie. Det er nogle af de overvejelser vi gør os," fortæller Mogens Vig Pedersen.

 

Borgmester i Hedensted kommune Jørn Juhl Nielsen er glad for, at projektet starter i en af de lokale byer:
"Elbiler er en af mange muligheder for at nedbringe udledningen af CO2. Da vi i Hedensted Kommune har vi stor fokus på energibesparelser og dermed CO2-udledningen, er det helt op-lagt for os at deltage i Prøv1elbil. Jeg frem til, at Juelsmindeborgernes erfaringer - sammen med erfaringerne fra de kommunale elbiler i Hedensted og Horsens - kan bidrage til udbredel-sen af elbiler i hele landet og dermed til den samlede nedbringelse af Danmarks CO2-udledning."

 

 

Debat og sparring i forum på nettet
Et andet kriterium for at komme i betragtning til en gratis elbil, er at elbilen skal erstatte din almindelige bil.
"Ved at lade elbilen erstatte en almindelig bil, ønsker vi at finde ud af, om de vaner vi har med vores benzin- eller dieselbil ændrer sig med en elbil. På den måde bliver vi klogere på adfær-den og dermed på, hvordan vi bruger elbilen," siger Peter Lykke.
Andre kriterier for deltagelse i Prøv1elbil er, at du skal lade din kørsel registrere, du skal have sat en ladestander op og at du selv skal betale for den strøm, elbilen bruger. Derudover skal du løbende svare på spørgsmål omkring din elbil. Det vil bl.a. foregå på nettet:
"Når elbilerne ruller ud i slutningen af året, vil vi have oprettet et stort forum på vores hjem-meside. Her vil testpersonerne løbende fortælle om deres oplevelser og erfaringer med elbilen gennem blogs og billeder. Det betyder, at andre også vil kunne følge med i projektet," forkla-rer Mogens Vig Pedersen. Du finder hjemmesiden på www.elbilforum.dk, hvor du allerede nu kan læse om projektet og kriterierne.

 

 

De første biler ruller ud i slutningen af 2009
Tilmelding til Prøv1elbil skydes i gang den 8.-9. august i forbindelse med afholdelse af DM i Triathlon i Juelsminde. Her kan alle interesserede prøve at køre i en elbil. Der er også mulig-hed for at prøve en elscooter eller en elcykel. Grundlæggende information om projektet samt tilmelding kan ske på stedet. Tilmelding kan ske indtil den 14. september og de første biler forventes at være klar til test i slutningen af 2009.

 

Fakta om projektet

 • Projektet hedder Prøv1elbil.
 • 8 elbiler stilles til rådighed som daglig transport for privatpersoner og familier i et kvartal af gangen. Det betyder, at over 100 familier vil få muligheden for at prøve en elbil.
 • Projektet er etableret i et samarbejde mellem Energi Horsens, Teknologisk Institut i Århus, NRGi, Horsens kommune og Hedensted kommune.
 • Energi Horsens og NRGi er initiativtagere.
 • Bevillinger til projektet blandt samarbejdsparterne: NRGI: 2,54 mio. kr., Energi Horsens 1,57 mio. kr., Horsens Kommune 0,85 mio. kr., Hedensted Kommune 0,85 mio. kr. og Teknologisk Institut 0,68 mio. kr.
 • Region Midt har bevilget 1,7 mio. kr. til elbilprojektet.
 • Energistyrelsen bevilgede 17. marts 2009 1 mio. kr. til Prøv1elbil projektet
 • Ud over de 8 elbiler til privatbilister tester Horsens og Hedensted kommuner hver 2 elbiler. Hedensted tester i hjemmeplejen og administrationen, Horsens i hjemmeplejen og teknisk forvaltning. I alt tester Prøv1elbil dermed 12 biler.
 • De første elbiler vil være klar til at blive testet i slutningen af 2009. Projektet løber de næ-ste 4 år.
 • Yderligere information og tilmelding sker på www.elbilforum.dk. Tilmeldingen starter lørdag d. 8.august.

 

Fakta om Juelsminde:

 • Ca. 3.900 indbyggere
 • Afstande til nærliggende byer: Horsens: 25 km., Vejle: 33 km. og Århus: 72 km
 • I Hedensted kommune pendler knap 12.000 af kommunens ca. 46.000 borgere dagligt til job i andre kommuner. Hovedparten pendler til Horsens (ca. 4.400), Vejle (ca. 4.000) og Århus (ca. 600). De specifikke tal for pendling fra Juelsminde er ikke kendte, men sam-menholdes ovenstående tal med Juelsmindes 3.900 indbyggere vurderes der at være ca. 1.000 pendlere.