Prøv1elbil på øerne i Horsens Fjord

Prøv1elbil på øerne i Horsens Fjord

Prøv1elbil-projektet, der i snart tre år har givet familier i Horsens, Hedensted og Juelsminde mulighed for at hverdagsteste en elbil, er rykket til Hjarnø og Endelave. Her forsøger seks familier nu at kombinere færgetransport med det at have en elbil. Seks familier bosiddende på Hjarnø og Endelave tester lige nu de eldrevne Citroën C-Zeroere, som er med i projekt Prøv1elbil.

 

Øerne er specielt udvalgte til formålet, fordi øboerne har nogle helt særlige udfordringer med at være afhængige af færger, når de skal til og fra øen. Det er et vilkår, som der også skal tages hensyn til i forbindelse med elbilerne, som kun har begrænset rækkevidde.

"Vi ville gerne teste elbilerne på familier, som bor i yderområderne. Og her er borgerne på øerne selvskrevne", fortæller vicekommunaldirektør Johan Stadil Petersen fra Hedensted Kommune, der også er med i projekt Prøv1elbil.

"Når øboerne har taget færgen med elbilen til fastlandet, er det ikke uden videre muligt at bruge sin egen bil. Her kan øboerne kun bruge elbilen og må afpasse deres transport efter elbilens muligheder", fortæller Johan Stadil Petersen.

 

De første erfaringer fra øerne

På Endelave og Hjarnø har testfamilierne nu haft elbilerne på prøve i ca. tre uger, og det er gået over al forventning, lyder det. De første prøvedage var der ikke mange testfamilier, der vovede sig i alt for lang en radius fra øerne. Men nu har flere deltagere allerede været i Aarhus og en enkelt sågar i Middelfart i elbilen.

 

Testfamilierne nyder elbilens lydløshed og de oplevelser, der følger med. F.eks. er flere familier meget tættere på dyrene, end de tidligere er kommet.

 

"Vores aftenture på Øvre er også en god oplevelse. Dyrlægens får på Øvre tror, at det er ham, der kommer derud, og vi bliver straks omringet af en stor flok, som tror, at de skal have mad", fortæller en af familierne, der har døbt sin elbil Suset.

 

Øboerne har elbilerne på prøve hen over hele sommeren, og den 4. august har Endelave-testfamilierne planlagt at holde et Åbent elbil-arrangement, hvor interesserede kan komme og høre om familiernes erfaringer .

 

Om projekt Prøv1elbil
Målet med projekt Prøv1elbil er at finde ud af, hvordan elbilen passer ind i almindelige familiers hverda. Svarene skal bruges til at udbrede elbiler, styrke elnettet og give input til virksomheder, der kan udvikle nye teknologier og services til elbilmarkedet. Virksomheder har også løbende mulighed for at teste deres produkter og idéer af på elbilerne i projekt Prøv1elbil.
Efter ø-runden rykker projektet tilbage til Hedensted-området, hvor det vil fortsætte indtil ultimo 2012. Projektet har været i gang siden 2009 og slutter ultimo 2012. Bag projekt Prøv1elbil står NRGI, Teknologisk Institut, Insero Horsens og Hedensted og Horsens Kommuner.