Resultat af 2012

Resultat af 2012

Insero har i 2012 formået at vækste og skabe udvikling gennem et stort antal investeringer inden for erhverv, udviklingsprojekter, klynger og uddannelse. Samtidig markerer Insero fem års jubilæet med en strategi der peger frem mod år 2020.

 

Vækst i koncernen
Siden 2008 da fonden Insero Horsens blev etableret er der sket rigtig meget i Insero. Fra at være en fond der primært investerede på baggrund af ansøgninger, er vi i dag en koncern, der arbejder professionelt inden for energi og kommunikationsteknologi. Vores formål er at skabe vækst og udvikling i området mellem Horsens, Hedensted, Vejle og Juelsminde.

 

"Vi har erfaret, at væksten ikke kommer af sig selv. Bæredygtig vækst og udvikling kræver en vedvarende, proaktiv og integreret indsats, hvor viden, uddannelse, erhvervsliv og lokalområde tænkes samlet. Derfor har Insero gennemgået en markant udvikling", forklarer formand Ulrik Kragh.

 

Insero koncernen består i dag af fonden Insero Horsens som er moderselskabet og en række datterselskaber som alle er drivere for udvikling inden for specifikke faglige fokusområder. Det drejer sig om klyngeselskaberne Insero Energy, Insero E-Mobility og DSE Airport Solutions. Endeligt har Insero etableret rådgivningsselskabet Insero Business Services som har specialiseret sig i at starte, projektlede og fundraise udviklingsprojekter.

 

Milepæle i 2012
Insero har i 2012 gennemført ni erhvervsinvesteringer. Heraf er to i nye iværksættervirksomheder: EmaZys og Miitors. I alt løber erhvervsinvesteringerne op på 30,9 mio. kr. Insero er i dag derfor nu vokset til en koncern med otte iværksættervirksomheder i porteføljen. En anden stor milepæl i 2012 har været Green Tech Center.

"Vi er medinvestor på det nye Green Tech Center som netop er igangsat. Her vil virksomheder og uddannelsesinstitutioner kunne teste og demonstrere fremtidens energiteknologier. Det er den første af sin art i Danmark og vil blive et fyrtårn i lokalområdet", forklarer Ulrik Kragh. Insero ejer i forvejen en tredjedel af innovationsparken Vitus Bering Innovation Park, som i 2012 kunne melde fuldt hus.

 

2012 har desuden budt på investeringer i ni erhvervs-, forsknings- og udviklingsprojekter, herunder bl.a. i Insero næste store satsning Insero Live Lab samt i projekter om energilagning, elcykler osv. I alt er der investeret for 9,2 mio. kr.
Inden for sport, kultur og uddannelse har fonden gennemført 68 projekter for i alt 4,2 mio. kr. Projekterne spreder sig lige fra en Summer Science Camp, udstyr til skolerne, bevillinger til talentudvikling til en større bevilling til et multimedieværksted på

 

Fængslet.
Når Insero investerer arbejder vi benhårdt på at få andre investorer med. I 2012 er det lykkedes os at tiltrække 61,8 mio. kr. i kapital udefra til projekter i området. Så bliver vores kapital meget mere værd, forklarer Ulrik Kragh.

 

Til årets investeringer siger formand Ulrik Kragh:
Vi har i 2012 taget et vigtigt skridt i retningen mod vores vision om at skabe Danmarks stærkeste kompetencecenter inden for energi og kommunikationsteknologi. Derudover har vi bidraget til at gøre lokalområdet attraktivt at bosætte sig i ved at bevilge rigtig mange lokale projekter inden for sport, kultur og uddannelse.

 

Regnskabet viser at væksten koster på bundlinjen
Regnskabet for 2012 viser et resultat på -62 mio. kr. Størstedelen af det negative resultat skyldtes en værdiregulering af Inseros aktier i DONG, på netto -58,4 mio. kr., som følge af at DONG aktierne er reguleret til optionsværdien i overensstemmelse med regnskabsprincippet.

 

Insero har en egenkapital på 662 mio. kr. Vores kapitalforvaltning er balanceret mellem risikofyldte investeringer i iværksættere, DONG aktier og en forsigtig kapitalforvaltning. Vores 2012 resultat viser vækst i omsætning, flot resultat på kapitalforvaltning, men ender ud negativt på grund af en værdiregulering af DONG aktierne, forklarer Ulrik Kragh.

 

Forventningerne til de kommende år er, at Insero også vil køre med underskud næste år, men at datterselskaberne inden for en femårig periode vil begynde at få sorte tal på bundlinjen.

 

Strategi 2020
I anledning af, at Insero i 2013 har fem års jubilæum, lancerer fonden en langsigtet strategi for hele koncernen frem mod 2020. Strategien viser vejen for hvordan Insero skal investere sin kapital og kompetencer for at skabe mest mulig vækst i lokalområdet.

 

"I Insero startede vi med at opbygge skelettet i organisationen, og de sidste par år har Insero fået muskler i form af videnstunge datterselskaber. Strategi 2020 handler om, hvordan vi bygger ovenpå, og hvordan vi sætter Inseros muskler optimalt i spil", forklarer Ulrik Kragh.

 

Strategien bygger videre på den hidtidige strategi med fokus på faglige områder: e-mobilitet, geoenergi, IT i energi og energi/byggeri.
"Insero har lagt en strategi som er proaktiv. Vi vil gå forrest ved at investere i iværksættere, udvikle nye projekter, og investere i iværksættere og uddannelse. For eksempel vil vi investere massivt i at styrke innovationskraften i lokalområdet gennem opbygning af udviklingsprojekter og levende laboratorier", forklarer Ulrik Kragh.

 

Repræsentantskabsmøde
Fonden Insero Horsens afholdte 24. april det årlige repræsentantskabsmøde. Her blev fondens regnskab godkendt. På repræsentantskabsmødet var der desuden valg til bestyrelsen. Her blev formand Ulrik Kragh og næstformand Peter Sven Sørensen genvalgt og Marianne Kristensen, regnskabschef og Assia Zouaoui, systemudvikler valgt ind. Ulrik Kragh og Peter Sven Sørensen fortsætter som hhv. formand og næstformand.