Resultater fra erhvervsanalyse præsenteret til Energi Horsens erhvervskonference i Vitus Bering Innovation Park

Resultater fra erhvervsanalyse præsenteret til Energi Horsens erhvervskonference i Vitus Bering Innovation Park

 

Konferencen var baseret på Energi Horsens erhvervsanalyse, og havde til formål, at skabe en øget synergi mellem lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

 

"Vores erhvervsanalyse viser, at de nuværende erhverv i området mellem Horsens, Hedensted og Vejle står over for en stor udfordring. Vi håber, at konferencen er første skridt i retning af, at vi sammen med lokale virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner kan aktivere en fælles indsats for at skabe udvikling og arbejdspladser i området," udtalte direktør for Energi Horsens, Mogens Vig Pedersen.

 

Uddannelse er vejen frem
Energi Horsens erhvervsanalyse tegner et klart billede. Globaliseringen og finanskrisen har medført et øget pres på de traditionelle erhverv, som dominerer området mellem Horsens, Hedensted og Vejle. Dette pres skaber et uddannelsesefterslæb, som betyder, at der vil være en efterspørgsel på højtuddannede, som ikke kan indfries - specielt inden for videnservice.

 

"Vi er opmærksomme på den kommende mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for erhverv baseret på viden. Men heldigvis viser vores analyse også, at der ligger et stort udviklingspotentiale i vores lokalområde. Alle på konferencen viste vilje til at gå sammen om at styrke området. I det arbejde vil vi i Energi Horsens gerne gå forrest," udtalte Mogens Vig Pedersen.

 

Resultater og strategi blev præsenteret
Erhvervsanalysen blev brugt til at kvalificere, hvilke områder der har udviklings- og samarbejdspotentiale. Især de fire områder: elbiler, energirigtigt byggeri, varme-/køleteknik og jordvarme, samt brugervenlig kommunikations- og styringssystemer viste sig at være essentielle, og derfor tager Energi Horsens strategi udgangspunkt i disse områder.

 

"Vi har lavet en strategi for, hvordan vi i Energi Horsens kan være med til at skabe udvikling inden for disse fire områder. Strategien indeholder konkrete forslag som, at skabe udviklingsprojekter og erhvervs Ph.D.´er som bindeled mellem forskning og erhvervsliv. Vi tror på, at sådanne projekter kan skabe et øget samspil mellem virksomheder, uddannelse og forskning, og være med til at styrke alle parter," udtalte Mogens Vig Pedersen.

 

Paneldebat

Erhvervskonferencen bød på oplæg fra blandt andet Systematic A/S President & CEO, Mikael Holm og politisk kommentator på Berlingske Tidende, Thomas Larsen var moderator på konferencen. Dagen sluttede med en paneldebat, hvor de deltagende i grupper havde forberedt spørgsmål til åben diskussion. Panelet bestod af repræsentanter fra kommunen, regionen, erhvervslivet og uddannelses- og forskningsområdet.

 

Der deltog ca. 80 personer fra lokale virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommunerne.