Robotter indtager skolerne

Robotter indtager skolerne

Hvad sker der når 30 elever møder en robot eller får mulighed for at 3D printe deres ideer? Det vil Insero undersøge i et nyt projekt, der sætter fokus på mulighederne i fremtidens teknologier i undervisningen.

 

Mødet med ny teknologi er ofte spændende, men hvad sker der, når den første fascination har lagt sig? Hvilke muligheder, udfordringer og begrænsninger indeholder netop denne teknologi? Har det en effekt på elevernes interesse i fagene og læring? Og hvilken indflydelse kan og skal den have for vores samfund?

 

Det er nogle af de spørgsmål som Insero ønsker svar på i et nyt, stort uddannelsesprojekt. Fra 1. oktober får elever på lokale grundskoler og ungdomsuddannelser mulighed for at afprøve de stadig uprøvede teknologier i deres undervisning.

 

"Der bliver snakket rigtig meget om teknologier i undervisningen i disse år. Seneste bølge af iPads er et klart eksempel på dette. I Insero går vi nu skridtet videre, for at se, om nogle af fremtidens teknologier kan gøre en forskel i undervisningen. Kan det øge fagligheden og styrke elevernes interesse for naturfagene? Det vil vi teste af nu", forklarer direktør i Insero Science Academy, Hans Jørn Hansen.

 

Projektet hedder Fremtek og vil undersøge hvordan og med hvilken effekt helt nye teknologier kan bringes ind i uddannelserne på forskellige niveauer.

 

Tværfaglige forløb
Insero har investeret i to klassesæt med henholdsvis 3D printere og robotter på et kvalitets- og udviklingsmæssigt højt niveau.

 

De er nu ved at blive præsenteret for undervisere og skoleledere og vil snart møde eleverne igennem en række forløb på folkeskoleniveau og ungdomsuddannelser, med mulighed for at inddrage erhvervsuddannelser og videregående uddannelser.

 

De involverede lærere er på kursus d. 25.-26. september og herefter går det løs med eleverne på skolerne.

 

Forløbene planlægges og følges af et forskerteam fra Syddansk Universitet. Gennem ca. 20 forløb vil de indsamle viden om det uddannelsesmæssige potentiale i teknologierne, og udvikle en generisk model for dét at arbejde med inddragelse af nye teknologier i undervisningssammenhænge.

 

"Teknologierne vil blive taget i brug i de tekniske og naturvidenskabelige fag og i tværfaglige forløb som kan bidrage til den generelle dannelse inden for teknologi, og til at vurdere de nye teknologier ud fra flere perspektiver som tekniske og samfundsmæssige", forklarer Hans Jørn Hansen.

Formålet med projektet er at bringe Horsens-området på forkant med udviklingen inden for anvendelsen af den nyeste teknologi i uddannelserne, både regionalt, nationalt og internationalt. Derudover ønsker Insero at høste viden om, hvordan fremtidens undervisning skal se ud, når inddragelse af teknologier skal forberede elever og studerende til fremtidens arbejds- og fritidsliv.

 

Resultaterne skal dermed også hjælpe med at sætte en indikator for, hvordan fremtidige investeringer i uddannelsesteknologi gøres bedst muligt.

 

Følgende uddannelsesinstitutioner er med i projektet: Hornsyld Skole, Torstedskolen, Skolen I Midten, Løsning Skole, Horsens Byskole, Kirkebakkeskolen, Vinding Skole, Ødsted Skole, Grejsdalen Skole, Skibet Skole, Mølholm Skole, Lindved Skole, Egebjergskolen, Bråskovgård Efterskole, Midtbyskolen Horsens og Rødkilde Gymnasium.