Rullende laboratorium på Skolen i Midten

Rullende laboratorium på Skolen i Midten

De sidste to uger har 20 elever haft Skolen i Midten under mikroskopet i Inseros rullende innovationslaboratorium - her har de ideudviklet i forbindelse med praktiske problemer på skolen.

 

I alt tre rullende laboratoriemiljøer, der går under navnet Mobil Lab, stilles frit til rådighed af Insero. Temaerne er fremtidens energi, kroppens energi eller innovation. For eleverne på Skolen i Midten har innovation været i centrum i forhold til at løse problemer på skolen. Underviser i innovationsfaget, Peter Netuka, er overbevist om, at Mobil Lab har været en stor hjælp for dem - også fremover.

 

”Sammenlignet med den typiske undervisningssituation motiverer de nye omgivelser vores elever til at være mere nytænkende. Samtidig har Insero vejledt os i, hvordan en ideudviklingsproces fra start til slut gribes an, og det kan eleverne også bruge i kommende projekter,”  forklarer Peter Netuka.

 

Katrine Læssøe Mikkelsen fra Insero er vejleder i innovative forløb, og hun har guidet både fagets lærer og elever.

 

”Vores tre Mobil Labs er udtænkt på baggrund af lærernes behov og ideer. Omgivelserne er derfor optimale for at skabe et godt undervisningsmiljø, hvor vi sammen kan hjælpe eleverne til at tænke nyt,”  fortæller Katrine Læssøe Mikkelsen.

 

En lærerig oplevelse
Eleverne fik inspiration fra den virkelige verden gennem indblik i, hvordan forskellige velkendte opfindelser er blevet til såsom isterningeposen og velcrobåndet.

 

”Jeg forstår meget bedre, hvordan man finder på et nyt produkt, og det har gjort det lettere at arbejde med at løse problemerne på skolen,”  forklarer Emma, 7.b.

 

Eleverne undersøgte mulige forbedringer og foreslog lige fra ændringer på skolens hjemmeside og til at undervise mere udendørs. Tre drenge i en af de fem grupper var enige om, at det havde været en god og lærerig oplevelse.

 

”Vi har kunnet tænke meget mere kreativt, end hvis vi havde været i vores eget klasselokale. Her har vi iPads, skærme og nye materialer,”  fortæller Michael 9. b., Andreas 9. a. og Mads, 9. c.

 

Udvider horisonten
Det første Mobil Lab kørte ud til skolerne i 2009, og siden da er interessen blandt skolerne steget. Sidste år blev 32 forskellige institutioner besøgt, og på Inseros hjemmeside kan skoler og uddannelsesinstitutioner reservere en plads i kalenderen. Den stigende efterspørgsel betyder, at Insero nu videreudvikler de rullende laboratorier.

 

”Vores Mobil Labs bliver udvidet, så indholdet også passer til mellemtrinnet, hvorimod de indtil nu kun har været rettet mod udskoling og ungdomsuddannelser. Samtidig har vores Mobil Lab med fokus på fremtidens energi fået opdateret hardware i forhold til standarden i dag,”  fortæller Anders Thrysøe Pagh fra Insero Science Academy.

 

Inseros Mobil Labs står frit til rådighed for områdets skoler og uddannelsesinstitutioner, men der er også mulighed for, at virksomheder og institutioner kan bruge dem til formidling af temaer inden for energi og innovation.