Samspil mellem uddannelse og erhverv skudt i gang på Palsgaard A/S

Samspil mellem uddannelse og erhverv skudt i gang på Palsgaard A/S

For at styrke samspillet mellem uddannelse og erhverv etablerede Energi Horsens Fonden i 2010 et konsortium, der henover de næste tre år skal forbedre og styrke kontakten mellem undervisere og virksomheder i lokalområdet. I torsdags blev projektet skudt i gang, da 31 elever fra Hellebjerg Idrætsefterskole besøgte Palsgaard A/S.

 

Eleverne fra Hellebjerg Idrætsefterskole mødte torsdag morgen op på Palsgaard A/S til en noget anderledes skoledag, der havde til formål at gøre undervisningen i kemi mere relevant og nærværende for eleverne.

 

De 31 efterskoleelever skulle arbejde med emulgatorer - stoffer, der hjælper olie og vand med at hænge sammen, og som kan bruges til at stabilisere kemiske forbindelser.

 

Efter en kort præsentation af Palsgaard A/S, der blandt andet leverer emulgatorer til fødevareindustrien, gennemgik en kemiker og en laboratorieteknikker fra Palsgaard A/S de kemirapporter, som eleverne hjemmefra havde skrevet om netop emulgatorer.

 

Forinden besøget på Palsgaard A/S havde eleverne også selv forsøgt at bage lagkagebunde. På Palsgaard A/S skulle eleverne så igen bage lagkagebunde for at se, hvordan emulgatorerne virker i praksis.

 

"Det er spændende at komme ud på sådan en stor virksomhed og se, hvordan tingene bliver brugt. Det bliver mere uddybet på den her måde", fortæller Frederik Lundsgaard og Mikkel Frederiksen og hælder æg, mel og sukker ned i den store stålskål i storkøkkenet på Palsgaard A/S.

 

Afslutningsvis skulle eleverne præsentere deres egenproduktion og sammenligne samt diskutere egne resultater med de resultater, de havde fået efter kemiundervisningen på Palsgaard A/S.
Samspil mellem uddannelse og erhverv

 

Et af Energi Horsens Fonden indsatsområder er at styrke kvaliteten i og interessen for de tekniske og naturvidenskabelige fag. Med fokus på et øget samspil mellem uddannelse og erhverv vil Energi Horsens Fonden blandt andet sikre tilgang af studerende til de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, elevernes interesse for fagene samt et højere niveau af viden i virksomhederne.

 

"Vi har i 2010 fortaget en analyse af erhvervslivet og uddannelserne i området. Den viste blandt andet, at der er et behov for at løfte samspillet mellem uddannelse og erhverv. Underviserne vil gerne have en tættere kontakt til virksomhederne, således at eleverne får et indtryk af, at det de lærer i de tekniske og naturvidenskabelige fag, kan bruges i den virkelige verden", fortæller Hans Jørn Hansen, uddannelseschef i Energi Horsens Fonden og fortsætter:

 

"Konsortiet skal fungere som et samlingspunkt og sikre, at det er nemt for underviserne at komme i dialog med virksomhederne og samtidig opkvalificere virksomhedsbesøgene, så elevernes udbytte stiger".

 

Hans Jørn Hansen understreger samtidig, at konsortiet også skal gøre det lettere for erhvervslivet at drage nytte af uddannelsesverdenen, når de fx har behov for ny viden.

 

Fakta:
• Konsortiet "Samspil mellem uddannelse og erhverv" er finansieret af Energi Horsens Fonden og er for såvel grundskoler som ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i området
• Konsortiet består af VIA University College samt Horsens og Hedensted Kommuner
• Der er planlagt 16 forløb, der skal køre de næste tre år
• Resultaterne bliver gjort tilgængelige på en hjemmeside, hvor både skoler og virksomheder fremover kan dele viden og hente inspiration.